Search Documents

מסננים

33899 תוצאות

 1. 151

  מסמך משפטיT-S AS 145.62

  Legal document in the handwriting of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38). Small vertical strip from the left side. On parchment. Possibly concerning the manumission and …

  1. ]ל בר מרור אלעזר
  2. ] . אלמדעאה סת אל
  3. ]א ואתפק פי גצון
  4. ]תי דא מן אבנה
  5. ]מכתץ בי פי דלך
  6. ]י שי אכר ואשתריהא(?)
  7. ]א אלי מא אלתמסתה
  8. ]מלתהא וצארת
  9. ] להא בדיני‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 152

  סוג לא ידועENA NS 85.1316

  Newly treated and encapsulated, must be examined

  אין רשומות קשורות

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 3. 153

  מסמך משפטיT-S K25.240.46

  Recto: Fragment of a legal document in Arabic script. Probably a deed of lease. The lessor is a woman. The annual rent is 1 dinar.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 4. 154

  מכתבBodl. MS heb. d 66/79

  Letter from Natan b. Nahray from Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat.

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אל אגל ואדאם תאידה וסלאמ[תה]
  2. ונעמאה וכבת אעדאה מן אל מסתקר ל ח' בקין מן תמוז כתמה
  3. אללה עליך באחסן כאתמה אעלם מולאי ‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 79 recto
  • 79 verso
  הצגת פרטי מסמך
 5. 155

  טקסט ספרותיENA 684.3

  The text is badly damaged but one can read ʾišhād fulān ʾišhād fulān (l. 3)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 156

  מכתבENA 3666.7

  Letter fragment, probably. In Arabic script.

  אין רשומות קשורות

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 7. 157

  מסמך משפטיAIU VII.D.24

  Fragment (left side) of a late illuminated ketubba. The year appears to be 1842/3 CE. The groom is named Yaʿaqov. Signatories include Yaʿaqov [...] and …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 158

  מסמך משפטיENA 3907.10

  Report or legal document in Arabic script. Dated: Jumādā II 1010 AH = Novembe/December 1601 CE. In the upper part mentions various people al-Ḥājj Muḥammad …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 9. 159

  מסמך משפטיT-S 13J6.11

  Verso: Addendum to the legal deed on recto. Location: Fustat. Dated: 22 Shevaṭ 1576 Seleucid = 9 February 1265 CE. Written and signed by ʿImmanuel …

  1. נקול נחן אלשהוד אלואצעין כטוטנא אכר הדה אלשהאדא אן למא
  2. כאן פי אליום אלתאני ואלעשרין מנ שהר שבט אלפא וחמש מאה
  3. ושבעין ושיתא שנין לשטרות חצר אלינא אלש‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 160

  מסמך משפטיT-S Ar.38.97

  Legal document in Arabic script. May be a deed of sale (hādhā mā ishtarā....). One of the parties is Jewish. Reused in the upper margins …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 11. 161

  מסמך משפטיT-S 12.496

  Deed of release (שטר אביזאריה/פיצוי). Location: Almost certainly Fustat (and not Tiberias as Gil suggested). Dating: Late 10th century. Concerning property in Tiberias. A man …

  ...

  1. ]מצו לא אמרים לא שותפות לא עזכבון וכן נמי דא שכר[ות
  2. ואין לי עליו...ח]רם סתם בין על ידי טענה וכפירה בין על ידי גלגול ש

  ואפילו [נתנו לו בית דין ‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 162

  סוג לא ידועENA NS 77.146

  Newly treated and encapsulated, must be examined

  אין רשומות קשורות

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 13. 163

  מכתבT-S 16.252

  Letter/petition from Moshe b. ʿAmram b. Ḥalfon he-Ḥaver to a highly placed courtier in Fustat titled Zaʿīm al-Mulk, in Fustat. The addressee may in fact …

  1. . . . . . . .]. . .ברים והשרים בכל שרי ה. . .
  2. . . . .]. ונשפלים ונבזים . .יש עפר פני הדר בא. .
  3. כב. .צי הנודע איש .גזרות וברבותו . .קרא תראב. . . . ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 14. 164

  סוג לא ידועENA NS 85.321

  Newly treated and encapsulated, must be examined

  אין רשומות קשורות

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 15. 165

  טקסט ספרותיHalper 19

  Four columns from Deuteronomy.

  אין רשומות קשורות

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 16. 166

  מכתבT-S 12.351

  Letter fragment from Eli Ha-Mumhe b. Avraham, approximately 1050.

  ....

  1. ]תאבע פנסל אל[
  2. ] וינסי פי אגל[
  3. ]בה ויבקיה[
  4. סיידנא] אלרייס מן אלרמ[לה ?
  5. ] פלמא כא[ן
  6. ]מלי עלי מ[
  7. ] כתאב ביד [
  8. ] ר יאשיה רביעי [
  9. ]ה אן יגעלהם ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 167

  מסמך משפטיT-S AS 153.119

  Legal note. In Judaeo-Arabic. Headed זכרון עדות. Dated: 1540 Seleucid, which is 1228/29 CE. Despite the heading, it might be a legal query, e.g., if …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 168

  מכתבT-S Misc.8.95

  Recto: Letter/petition in Arabic script. The sender is reminding the addressee to do some favor which was previously agreed upon. Needs examination.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 19. 169

  מכתבT-S 10J31.12

  Letter from Yeshuʿa b. Mevorakh the Alexandrian, in Malīj, to an unidentified addressee. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Fragment (upper right corner of recto). The hand …

  דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 170

  טקסט ספרותיENA 2396.1–8

  A drash written by Shemuʾel Ben Sid on the occasion of the birth of his son (דרש שדרש החכם השלם מורי ורבי כמחה׳׳ר שמואל ן׳ …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 171

  Credit instrument or private receiptT-S AS 184.86

  Order of payment. Maḥfūẓ is to pay the bearer Sālim (or Maḥfūẓ and Sālim are to pay somebody else?) something. Cf. T-S AS 146.22, T-S …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 22. 172

  מסמך משפטיT-S 13J2.10

  Legal document. Partnership record. Dated July 1103. Written in the hand of Hillel b. Eli. This fragment concerns ownership interest in a partnership between Mōda‘ …

  1. א]קואם פי מא גרי ביני [ובי]ן אברהם אל[עסאל
  2. תסמעו שהאדתהם בחצרתה מהמא אל[ ] חאצר ואחצר
  3. אלינא אלינא (!) אלשיך אבו אלפרג אלבזאז וקאל אנני כנת גית אלי ‮…

  Recto

  1. [p]eople concerning that which proceeded between me [and betwee]n Abraham al-[‘Assāl. …]
  2. They heard their testimony in his presence concerning ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 173

  מכתבAIU XII.120

  Letter in Arabic script. Dating: Likely 11th or 12th century. Fragment (upper right piece of recto). Most of what is preserved on recto consists of …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 24. 174

  מסמך משפטיYevr. II A 1260

  A Karaite ketuba dated Wednesday, 8th Kislev 5448 Era of creation and 1999 Era of documents (1687), from Cairo. The groom is Aharon b. Barukh …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 175

  מכתבT-S 12.125

  Verso, continuing onto recto: Letter from ʿAdiyya b. Peraḥya, in Sammanūd, to a judge, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Asking him to come and settle an …

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 26. 176

  מסמך משפטיENA 3982.9

  Bottom half of a legal document, 4 lines. Mentions arṭāl Miṣr, the quantity of half raṭl, and the occurrence of the transaction/event in the presence …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 27. 177

  מסמך משפטיAIU VII.A.30

  Contract of sorts. In Judaeo-Arabic and Hebrew. Calligraphic. Dating: Late, possibly 18th or 19th century. All those who sign their names below seem to be …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 28. 178

  מכתבJRL SERIES B 3605

  Fragment of a Judaeo-Arabic letter to Nahray b. Nissim (address in Arabic script). Refers to "the matter of the qaysāriyya" and ships.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 29. 179

  מכתבT-S 13J26.11

  Letter from a certain Yaʿaqov, probably in Lucena, to Ḥalfon b. Netanʾel ha-Levi, in Cordoba. Yaʿaqov, who is otherwise unknown, writes regarding a dispute with …

  1. יא מולאי אלאגל וסידי אלאפ̇צל אדאם אללה עזך ורפעתך קד ורדתני
  2. כתבך אלסארה אלמבה̇גה מן קרטבה ווקפת עלי מא ̇צמנתה פיהא
  3. ומא אכדת פי תביינה עלי מא ̇גהלתה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 180

  מכתבT-S AS 180.236

  Small fragment of a letter. Containing greetings "to you and to your family (ahl baytak)."

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 31. 181

  מסמך משפטיT-S AS 149.135

  Legal testimony in Arabic script, in which someone declares that he longer owes any money to someone. One of the parties is named Abū l-Munā. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 182

  מסמך משפטיENA 2607.5

  Table of contents of a responsa collection

  אין רשומות קשורות

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 33. 183

  מסמך משפטיT-S NS 226.110

  Court record in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. Fragment (upper right corner). One of the parties is Abū l-Munā [b. ....] the elder …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 184

  מסמך משפטיT-S 16.355

  Two deeds of sale for houses, written by ʿImmanuel b. Yeḥiʾel. They were erroneously combined under one shelfmark. Fol. 2r: Location: Fustat. Dated: 8 Adar …

  T-S 16.355 2r

  1. נקול נחן אלשהוך אלואצעין כטוט[נא אכ]ר הדא אלמסטור אן למא כאן פיאליום אלתאמן
  2. מן שהר אדר דשנת אלפא וחמש מאה [וס]בעין ותרתין שנין לשטרות‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2r
  • 2v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 35. 185

  מכתבCUL Or.1081 J12

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Addressed to 'rabbenu.' The sender seems to be without anywhere to spend the night and is asking for help. Mentions Abū …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 36. 186

  רשימה או טבלהAIU VII.F.19

  List of donations (?) for the end of Adar of the year of "ezreinu" (perhaps 70+7+200+50+6 = [5]333 = 1573 CE. But everything else in …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 37. 187

  מסמך שלטוניT-S AS 183.168

  Receipt for the capitation tax of [...] in Fustat for the year 525 AH = 1130/31 CE. Needs further examination.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 38. 188

  מסמך משפטיMS R1888, fol. 2 + MS R1888, fol. 3 + MS R1888, fol. 4 + ENA 1491.6 + MS R1888, fol. 1

  4 pages of Geonic responsa. Most of ot was published by Wertheimer, pp. 16-20. Contains translations of of various Talmudic terms, all by R. Sherira …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 39. 189

  מסמך משפטיBL OR 5561A.7

  Legal document. In Hebrew. Location: Fustat/Cairo. Dated: 1 Iyar 5620 AM, which is 1860 CE. This is a partnership agreement for a sarraflık business for …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 40. 190

  רשימה או טבלהT-S Ar.34.25

  Bifolio of business accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Faded. Dating: likely Ayyubid-era, as the format resembles that of T-S Ar.39.428 + T-S AS …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 41. 191

  טקסט ספרותיT-S AS 157.359 + T-S AS 157.360 + T-S AS 157.362 + T-S AS 157.363

  Several fragments from a geographical or historical work, mentioning Syria, Ashqelon, Damascus, Tiberias, and possibly the Caspian Sea. Looks like the handwriting of Yedutun ha-Levi. …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 42. 192

  סוג לא ידועENA NS 83.109

  Newly treated and encapsulated, must be examined

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 43. 193

  מסמך משפטיMoss. IV,19.1

  Legal document concerning a marriage contract, bridal gifts and rights to a property, mentioning the name Abū Saʿd. (Information from CUDL.) A general prenuptial agreement. …

  1. בש̇מ רח̇מ אלתופיק ביד אללה
  2. אלמקדם כמסה עשר אלמוכר
  3. כמסין מחקّקה אלנאמנות
  4. כאלמנהאג ואלכתבה מנאצפה
  5. ונצף אלדוירה אלדי פי תִגיב
  6. נצפהא מתנה ללצביה וסכן
  7. ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 194

  רשימה או טבלהENA 2627.53

  List of names: Yosef Ya'aqov , Rabboi Yishaq, Avraham , מההר האריס and Rivqa Sara. On the back of a literary text (same codex as …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 45. 195

  מכתבYevr.-Arab. II 1455

  Letter from Sulaymān al-Kohen, unknown location, to his mother and brothers Faraj Allāh, Yaʿaqov, and Yiṣḥaq, in Cairo. In Judaeo-Arabic. Dating: Late, probably no earlier …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 46. 196

  סוג לא ידועENA NS 85.1467

  Newly treated and encapsulated, must be examined

  אין רשומות קשורות

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 47. 197

  סוג לא ידועBL OR 5566D.15

  Five notes on tiny pieces of vellum, ordering the addressee to hand over small sums or certain quantities of oil, soap, wood, vegetables, lemon, or …

  דיון אחד

  הצגת פרטי מסמך
 48. 198

  מסמך משפטיT-S NS 320.108

  One of four fragments from the court ledger of the Babylonian congregation of Damascus (T-S 16.181, T-S AS 146.66, T-S NS 320.108, and T-S 12.592). …

  TS NS Box 320, f. 108, ed. Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, pp. 435-437 (Doc. #55) N.T. 04-03-89 (p) The Babylonian congregation of Damascus, 933 ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 199

  מכתבT-S AS 159.173

  Much damaged letter, most of it too faded to decipher.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 50. 200

  Credit instrument or private receiptT-S AS 147.199

  Order of payment to the elder Ibrahim, ordering him give to the bearer of the note the donkey that his father had promised. Signed and …

  Recto:

  1. ינעם אלשיך אבראהים ופקה אללה
  2. ידפע למוצלהא אלחמאר אלדי ועד
  3. ואלדך בה מנעמא מתפצלא
  4. אלממלוך אלאצגר
  5. שלמה ברבי אליה סט

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך