מכתב: Yevr.-Arab. II 1490

מכתב Yevr.-Arab. II 1490

תגים

תיאור

Letter of condolence from Yūsuf b. Shemuel to his 'partner' (sharīk) Naṣrallāh. In Judaeo-Arabic.