מסמך משפטי: ENA NS 16.6

מסמך משפטי ENA NS 16.6

תגים

תיאור

A Palestinian marriage contract from Ḥaṣor. The groom is to pay 10 dinars as the “security” of the marriage contract. (Information from Friedman, Jewish Marriage, pp. 316-320.)

ENA NS 16.6 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 16.6 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 16.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain