עניינים טכניים

פרויקט הגניזה של פרינסטון גרסה 4.x מיושם כאפליקציית רשת פייתון/ג'נגו (Python/Django); קוד המקור המתועד והבדוק זמין ב-GitHub.

בסיס הקוד של הפרויקט כולל לוג שינויים; דיאגרמות ותיעוד של מסד הנתונים מיוצרים אוטומטית בעזרת dbdocs.

ראו כיצד לצטט עבור מידע אודות ציטוט הפרויקט באופן כללי או (במידת הצורך) אודות ציטוט בסיס הקוד באופן ספציפי.

התוכנה שפותחה

פרויקט זה עושה שימוש במספר חבילות של קוד פתוח שפותחו באופן מקומי; רבות מהן פותחו, שוכללו ופורסמו במהלך הפרויקט הזה.

פלטפורמות, ספריות וטכנולוגיות

פרויקט הגניזה של פרינסטון גרסה 4.x מסתמך על מערכת אקו של חבילות תוכנות חופשיות ופתוחות, ספריות ושפות קיימות. הצוות מודה לארגונים הרבים ולמפתחים הספציפיים אשר שותפים למחויבות שלנו ליצירת פתרונות תוכנה מתועדים היטב ולקוד פתוח.