מסמך משפטי: DK 237.4

מסמך משפטי DK 237.4

תגים

תיאור

Legal document. Dating: probably ca.1185. This is the only known document that refers to the majlis of Maimonides. It is a draft of a statement (tiqrār) to be signed by Maimonides, the Judges and the Elders, to the effect that Avraham b. Yaḥyā ha-Levi, called al-Najīb, should get the payment of his capitation tax (jizya) to the amount of 1 2/3 dinars out of the revenue from the rents of a "block" (rabʿ) which was a pious foundation earmarked for poor people. Thus Avraham's capitation tax will be paid from the revenue of the qodesh, not as charity, but as compensation for fees which he once renounced for supervising repairs in the funduq. The text stresses the great benefit which would accrue from his continued presence at such repairs. This payment was to be in the place of a daily salary of 1/2 dirham to which al-Najīb was entitled for his supervision of the building of the Funduq ('hotel' or caravenserai), erected by Abū ʿImran Beḥir ha-Kohanim, certainly also a public building. The remuneration of 1/2 dirham normally was paid out of a daily emolument of 2 dirhams which the Wakīl or administrator of the building received. The statement is not signed, perhaps because Maimonides objected to such a vague agreement made in respect of the spending of money destined for the poor. (Information from Goitein's notes and from Gil, Documents, pp. 323 #77.) On verso there are 6 lines of verses in Arabic script.

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. בש רח
 2. נקול נחן אלגמאעה אלמתבתין כטוטנא באכר הדה אלסט[ור]
 3. אננא ראציין באן יטלק מן גבאיה אלרבע אלמוקף ברסם
 4. אלעניים ברסם גזיה אלשיך אלנגיב מר ור אברהם בר יחיי
 5. הלוי נע דינאר ואחד ותלתי ואן יכון הדא אלמבלג מא
 6. יסתחקה ען וקופה מדה סנה פי אלעמארה עוצא מן
 7. אלנצף דרהם אלדי כאן יקבצה פי כל יום אן תכון פיה עמארה
 8. מן גמלה אלדרהמינ אלדי יקבצהא אלוכיל וקד ופר אלשיך
 9. אלנגיב הדא אלנצף דרהם ולם יקבצה מן וקת עמארה
 10. אלפנדק עלי יד אלשיך אבו עמראן בחיר הכהנים יש צו עו
 11. והדא אמרא ליס פיה מצרה בל מנפעה כבירה לדפע
 12. אלצרר ענה מן חכם אלגזיה וינתפע בחצורה ומבאשרתה
 13. אלעמארה אלרבע יצבט מא ינפק מנה לתגרי אלאמור עלי
 14. אלאסתקאמה וחמיד אלעאקבה ושלום והדא אלתקראר
 15. וקע עליה אלאתפאק פי מגלס רבנו משה הרב הגדול ישמר[ו]
 16. אלוהינו וינצרו מעזינו בחצור אלדיאנין ולמשאיך(!) אלחאצרין

תרגום