Search Documents

מסננים

34099 תוצאות

 1. 251

  רשימה או טבלהJRL Gaster ar. 431

  Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. The hand may be known. Mentions Alexandria.

  אין רשומות קשורות

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 252

  מסמך שלטוניT-S AS 202.396

  Recto: Petition from a woman. In Arabic script. She is "cut-off" (munqaṭiʿa) and poor (ṣuʿlūka). Not much else is preserved. On verso there is a …

  Verso

  1. يقبل الارض بين يديها وينهي [..]مها وكبتب [حسدتها
  2. وهلكت اعاديها انها امراة منقطعة صعلوكة فقيرة لن

  תעתוק אחד

  הצגת פרטי מסמך
 3. 253

  מסמך משפטיT-S NS 310.77

  Bifolio containing a narrative of a dispute arising from a partnership during the period Nisan 1463 through Adar 1464 Seleucid = 1152–53 CE. The parties …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 4. 254

  רשימה או טבלהT-S AS 177.410

  Accounts in Arabic script. Mentioning Abū l-Faraj and maqṭaʿ cloths several times; also flax.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 5. 255

  סוג לא ידועENA NS 85.835

  Newly treated and encapsulated, must be examined

  אין רשומות קשורות

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 6. 256

  מסמך שלטוניBL Or. 5563F.7 + BL Or. 5563F.8

  Fiscal document, few lines of text, something to do with the release of funds. Probably dating to the Ayyubid period. Reused for Hebrew script. Needs …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 257

  טקסט ספרותיT-S 16.325

  Palimpsest, with Palestinian Talmud, ʿEruvin 20d-21d, written over a Syriac version of Hosea 14:4-10; Joel 1:1-2:20. (Information from CUDL.)

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 258

  מכתבENA NS 2.31

  Letter from the office of the Palestinian Gaon Daniel b. ʿAzarya (r. 1051–62) to an unidentified addressee in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1055 (unclear …

  ENA NS 2, f. 31 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 680-681 (Doc. #366), C.T., 6-23-86 (P) Fragment of a letter from Daniel b. Azarya (ca. 1055) to someo‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 9. 259

  מכתבT-S 10J16.25

  Letter. Commercial letter from Rashid (Rosetta) to Damietta, mentioning Christian Italian merchants (e.g., גירונימו/Geronimo), and a French consul. The text has a number of European …

  Recto

  1. בה
  2. גביר ומעולה ונבון ושר עטרות לנו נרו והגביר ומעולה ונבון נרו ראיתי כתבכם
  3. והנה הודעתם אותי בא גאוש לגבות הבואקי איני יודע אנה הם אלו הבואקי
  4. ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 260

  רשימה או טבלהJRL Gaster ar. 502

  List in Arabic script, possibly an account.

  אין רשומות קשורות

  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 11. 261

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 66/114

  Legal document. Location: Fustat. Dated: 1541 Seleucid = 1229/30 CE, under the authority of Avraham Maimonides. Al-Shaykh al-Muhadhdhab Abū l-Thanāʾ Netanʾel b. Berakhot known as …

  אין רשומות קשורות

  • 114 recto
  • 114 verso
  הצגת פרטי מסמך
 12. 262

  מכתבT-S AS 182.86

  Letter to an amir titled Ṣamṣām al-Dawla (wa-shujāʿuhā)—the same who is mentioned in BL OR 5557B.19? In Arabic script. Seems to mention the army (ʿaskar) …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 13. 263

  מסמך משפטיT-S AS 153.179

  Either a legal document or a letter concerning a legal case. In Judaeo-Arabic. Three lines from the middle of the document are preserved. Wide space …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 264

  מסמך משפטיT-S 12.479

  Legal document. Court ruling. Dated: July 1084. Written in the hand of Hillel b. Eli. Location: Fustat. Yaḥyā b. Samuel sues Amram b. Abraham for …

  1. בחמשה בשבה [ . . . . . . ] שרין וחמשה יומ[י] בירח תמוז דשנת אלפא ותלת
  2. מאה ותשעין [וח]מש שנין למניי[נא דרגיליננא] ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס
  3. נהרא מו‮…

  Recto

  1. On Thursday [ the t]wenty-fifth da[y] of the month of Tammuz in the year one thousand three
  2. hundred and ninety-[fi]ve, according to the cou[nt]‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 265

  מכתבT-S AS 152.51

  Letter in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Fragment (lower right corner). On behalf of a woman appealing for help of some kind. Mentions trustworthy …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 266

  רשימה או טבלהT-S K15.36

  List of about 105 prospective contributors, headed by the judge Yehiel b. Eliakim (dated docs. 1213-1233). At least 15 names recur in Bodl. c28.47, ed. …

  1. . גא ר' יחיאל מולאי אלרצוי אל[
  2. א ½ ½ ½
  3. מכרם אכיה ואלדה בן אלמקד[ם
  4. ½
  5. עמראן אסחאק יוסף א..ד אלעואד
  6. בן בשאר אלמכין אבי אלפכר בן אלצאנרי?
  7. יעקב אלכהן בר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 267

  סוג לא ידועENA NS 79.115

  Newly treated and encapsulated, must be examined

  אין רשומות קשורות

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 18. 268

  מסמך משפטיT-S NS 225.20

  Legal fragment. In Judaeo-Arabic. Location: Fustat. Dating: No earlier than 12th century, based on the preserved words from the reshut formula (...הגדול יהי שמו לעולם). …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 19. 269

  מסמך משפטיBL OR 12299.8

  Legal fragment. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Settlement of a conflict between a husband, Moshe ha-Sar ha-Adir, and his first wife, Sitt al-Kamāl, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 270

  מכתבT-S 12.366

  Letter sent by Nahray b. Nissim (according to Gil) or by Barhun b. Yiṣḥaq al-Tahirti (according to Ben-Sasson) to Barhun b. Musa al-Tahirti in Fustat, …

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמאך מן מא[זר
  2. בקין מן תשרי כתמה אללה עליך באחרא כאתמה אנה עלי מא ישא קאדר ואלחאל סלאמ[ה
  3. ל‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 271

  סוג לא ידועENA NS 85.1368

  Newly treated and encapsulated, must be examined

  אין רשומות קשורות

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 22. 272

  מסמך משפטיT-S NS J95a

  Legal document. In Arabic. Referring to a dispute over a power of attorney. The agent is Ṣāliḥ b. Yūsuf al-Yahūdī al-Ṣiqillī. Dated: 7 Rajab 495 …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 273

  מכתבT-S 8J27.6

  Letter from Yosef b. Yefet al-Shaʿrānī(?) to his relative Abū Naṣr Elʿazar b. Abū l-Khayr al-Kohen, congratulating him on the birth of a son. (Information …

  1. כי [ילד] ילד לנו בן נתן וג ונודע בגויים זרעם וצאצאיהם
  2. בתוך העמים וג [אשרי הגבר] אשר מלא את אשפתו וג
  3. אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זתים וג‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 274

  מכתבENA 2808.65

  Letter from Aryana (? אריינה) to her sister Shurbilliya (? שורבלייא), the wife of Avraham al-Ḥadīb. In Hebrew. Dating: Late, plausibly 16th century, which is …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 25. 275

  מכתבDK 371 + DK 36.11

  Condolence and business letter to the brothers Eliyyahu and Leon.

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 26. 276

  מכתבBodl. MS heb. d 66/60

  Letter from Yosef b. Yeshuʿa, in Tripoli (Syria), to Nahray b. Nissim. The letter mentions Nahray's pilgrimage to Jerusalem and shipments of emblic myrobalan and …

  1. כתאבי יאשיכי וסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך ונ[עמאך]
  2. וסעאדתך וסלאמתך מן אלמסתקר ען סלאמה פי אלנפס לא עדמתהא
  3. בבקאך תקדמת כתבי אלי מולא‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 60 recto
  • 60 verso
  הצגת פרטי מסמך
 27. 277

  מכתבYevr. II A 1663

  A letter to Yosef KOhen in Qal'a from Qosdina

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 28. 278

  מכתבENA 3917.6

  Letter fragment. In Arabic script. Mentions the faqīh Abū l-Ḥasan al-Maghribī al-Anṣārī; mentions a funduq. Needs further examination.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 29. 279

  מכתבT-S NS 226.151

  Letter from a certain Yiṣḥaq, in איל שובֿיש(?), to his 'brother' Eliyya b. Ḥayyim, in Egypt. In Ladino. The writer complains about having to be …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 30. 280

  סוג לא ידועENA NS 85.709

  Arabic script (VMR)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 31. 281

  מכתבT-S 13J19.2

  Letter by Toviyya b. Eli ha-Kohen to his cousin and brother-in-law, Natan b. Shelomo, informing him that everything was done for al-Suri (from Tyre) as …

  1. בשמ רחמ
  2. וצל כתאב הדרת רבנו יחי לעד עלי יד אלצורי
  3. ואנפעל מעה מא רסמת חצרתה ובן אל
  4. משורר וצלת מעה אלמכדה פיהא אל
  5. תיאב ואעלמך אן בן אלמשורר למא
  6. תופיית‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 282

  מסמך משפטיT-S 16.332

  Marriage contract (ketubba). Location: New Cairo. Dated: Friday, 6 Elul 5576 AM, which is 1816 CE. Groom: Refael Tortos b. Merkado. Bride: Esther Tantan (? …

  דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 283

  רשימה או טבלהJRL SERIES C 54 + JRL SERIES C 161

  Lists of weekly communal contributions given before various Shabbatot that are organized according to the weeks of the liturgical calendar and their corresponding parshas. In …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 34. 284

  מכתבENA NS 72.8

  Letter fragment. In Judaeo-Arabic. The hand may be known. Dealing with business matters. Mentions 25 qinṭārs of something and ginger (zanjabīl).

  אין רשומות קשורות

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 35. 285

  רשימה או טבלהT-S Ar.34.303

  Document in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Needs examination.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 36. 286

  סוג לא ידועENA NS 77.422

  Newly treated and encapsulated, must be examined

  אין רשומות קשורות

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 37. 287

  מכתבT-S 18J4.18

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq in Aden to Avraham Ibn Yiju in India, probably from 1146. Copy in the hand of Shemuʾel b. Moshe b. …

  III, 12

  1. בשמ רחמ
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל מולאי אטאל אללה בקאהא
  3. ואדאם עזהא ועלאהא ורפעתהא וסנאהא ועלוהא וארתקאהא
  4. ולא עטל מן גמיע אלכיראת סאחתהא ופנ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 38. 288

  סוג לא ידועCUL Or.1080 11.23 + CUL Or.1080 11.18 + CUL Or.1080 11.19 + CUL Or.1080 11.25 + CUL Or.1080 11.62

  From a ledger containing several different types of writing: (1) accounts and fragments of letters in Hebrew script, at least partially in Ladino; (2) underlying …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 39. 289

  מסמך משפטיT-S NS J185b + T-S AS 147.14 + T-S Misc.34.27 + T-S NS 304.13 + T-S NS J185a

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. Location: Fustat. Dated: Middle decade of Ṭevet 143[.] Seleucid = 1118–28 CE. Power of attorney, …

  1. שהדותא דה]ות באנפנא אנן שהדי ד[חתימין
  2. ]ל המכונה אבו סעד בר מ[
  3. ]אשהדו עלי ואקנו מני מע[
  4. ]כמה ואלמעאני אלמוכדה וב[
  5. ] היקר בר מר ור שלמה הזקן ה[
  6. ]ליכו‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 40. 290

  מכתבT-S NS 172.20

  Late letter of David Benjamin

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 41. 291

  סמי ספרותיT-S Ar.39.152

  Business accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals, with the names of the Hebrew months written in Hebrew script. Dated: 520 AH = 1126/27 CE. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 42. 292

  מכתבT-S 10J9.19

  Letter from the Karaite David b. Ḥayyūn, in Jerusalem, to Yosef b. Yaʿaqov, in Tripoli (Libya). Dating: Probably middle of the 11th century. The sender …

  1. בשם אל
  2. כתאבי יאסידי ורייסי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך
  3. ותאיידך [וסעאדתך] ורעאיתך ולא אכלאני מנך וגמע ביננא פי הדא
  4. אלקדס [אלמע]מ[ור] וקד וצל ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 293

  מכתבT-S 16.301

  Letter from Shemuel b. Yehuda ha-Bavli to Berakhot he-Haver. Shemuel writes that after searching the book dealers of Egypt for rare titles, he learned in …

  Recto:

  1. בשם רחמ
  2. שלום משמי שפרה ויד ושם ותפארה וכניעת אויב
  3. ועזרה ויתר ברכות התורה הקדושה הטהורה
  4. כולם יהיו זר ונזר ועטרה וצפירת תפארה
  5. על ראש כגק מר ור‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 294

  מסמך משפטיBL OR 5566C.17

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Involves a settlement related to an inheritance divided into three shares; one of the parties is …

  דיון אחד

  הצגת פרטי מסמך
 45. 295

  סוג לא ידועT-S NS 226.131

  Minute fragment. Few letters

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 46. 296

  מסמך משפטיJRL SERIES P 1270 + T-S 8.229

  Part of a ketubba for Sitt al-Sharaf (סת אלשרף). The part preserved here consists mainly of the dowry list. (Information in part from CUDL.) Join: …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1r
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 47. 297

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J280

  Legal notes notarized by Shelomo b. Eliyyahu. Dating: Early 13th century. (1) Location: New Cairo. Shelomo b. Yiṣḥaq had paid 30 dinars and Abū l-Faḍāʾil …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 48. 298

  סוג לא ידועBL OR 5566D.32

  Appears entirely literary - discussing various Shabbat and Havdalah-related blessings - but there are also scattered markings that may be an older stratum of writing. …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 49. 299

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 68/102

  Bill of divorce. Location: Cairo. Dated: 15[..] Seleucid, which is 1188–1288 CE. Probably in the second half of this range, to judge by handwriting (which …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 102 recto
  • 102 verso
  הצגת פרטי מסמך
 50. 300

  מכתבT-S 10J15.4

  Letter from Isma’il b. Farah, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. September 23, 1056. The letter contains details about shipments of money and goods, and …

  recto

  1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך וסלאמתך וסעאדתך ען סלאמה ושוק אליך קרב

  2. אללה אלאגתמאע בך ליב כלאת מן תשרי ואלאמר לל[ה צ]אחבה        ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך