מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/47

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/47

תגים

תיאור

Trousseau list (taqwīm). Groom: Tamīm b. Netanel. Bride: Sitt al-Khafar bt. Elʿazar. 42 + 83 + 55 + 30 = 210 dinars. Dating: ca. 1182 CE, as this folio seems to belong to the same legal register as the preceding sheflmarks. (Information from Goitein's index card.)

Bodl. MS heb. f 56/47 47 recto

47 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/47 47 verso

47 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום