מסמך שלטוני: ENA 3982.11

מסמך שלטוני ENA 3982.11

תגים

תיאור

Tax receipt from the archive of Abū l-Ḥasan b. Wahb, Fatimid. One registration mark: al-ḥamdu lil-lāh ʿalā niʿamih.

ENA 3982.11 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3982.11 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3982.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain