מסמך משפטי: T-S AS 148.39

מסמך משפטי T-S AS 148.39

תיאור

Court deed. Beautifully written. Fragment (first few lines only). Dated: Tishrei (during the holiday of Sukkot) 413 AH, which is 133[4] Seleucid, which is late Septmeber 1022 CE. It breaks off here. (Information in part from Moshe Yagur.)

T-S AS 148.39 recto

recto

תיעתוק

Moshe Yagur, Unpublished transcription (n.p., 2023).
  1. מה שהיה לפנינו אנחנו בית הדין והזקנים החתומה עדותינו בסוף
  2. שטר זה בחודש תשרי במועד חג הסוכות שנת ארבע מאות
  3. ושלוש עשרה למינ[יין הישמעאלים היא שנת א[לף ושלוש
  4. מאות ושל[ושים 

תרגום