Search Documents

מסננים

18 תוצאות

 1. 1

  רשימה או טבלהENA NS 35.13

  List of debts. Written by Yefet b. David b. Shekhanya. AA

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מסמך משפטיT-S NS 324.121

  Fragment of a ketubba for the remarriage of a divorced couple (מחזיר גרושתו). Groom: Shelomo b. [...]. Bride: Ghāliya bt. Peraḥya. Written by Yefet b. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מסמך משפטיT-S 12.702

  Legal document: power of attorney (authorization), written by Yefet b. David on behalf of Efrayim he-Ḥaver b. Shemarya to a certain [...] b. Aharon he-Ḥaver …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיT-S 8J6.18

  Page from a court notebook dated Thursday, 12 Kislev, 1026, in the hand of Yefet ha-Hazan b. Daud, who signs alone. Sulayman b. Yusuf made …

  TS 8 J 6, f. 18a

  1. לאתני עשר יום מן שהר כסליו שנת
  2. אשלח לשטרות כאן אחצר שה
  3. בחסב דלך אן ו
  4. במ
  5. יפת בר דויד
  6. צדקה בן יעקב ננ
  7. חצר פי בית דין פי יום אלכמיס ל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מסמך משפטיENA NS 17.21

  Will of Moshe b. Adiyya who declares that his wife did not owe him anything, but that not all she was owed in her marriage …

  1. מעשה שהיה לפנ[י]נו אנו העדים החותמים עדותינו
  2. מטה בכתב הזה בתלתה בשבא דהוא תלתה יומין לירח
  3. תמוז שנת אלפא ותלת מאה וחמשין וחדא שנין למנינא
  4. דרגיליננא ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך משפטיT-S 8J6.18

  C1: Page from a court notebook dated Thursday, 26 Kislev, 1026, December, unsigned, because only one witness appeared, Eli ha-Kohen b. Yefet. He conferred the …

  1. חצר פי בית דין פי יום אלכמיס לסיתה ועשרין יום בחודש
  2. כסלוי (!) שנת אשלח לשטרות במצרים עלי הכהן בר יפת
  3. ודכר אנה אקני מן מוהובה בת יוסף הידוע בן בכאר
  4. ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 2r
  • 2v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 12.74

  Recto: Letter from Yefet b. David, Tyre, to his father, David b. Shekhanya, Fustat, informing him of his arrival in Tyre and expressing his disappointment …

  1. בשמך רח
  2. כתאבי יאסידי ומולאי ומן גועילת פדאה אטאל אללה לך
  3. בקאך ואדאם עזך מן צור לתסעה מצת מן שהר טבת
  4. ואעלמך אנני וצלת אלי צור יום אל/א/תנין וכאן באל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מסמך משפטיT-S 13J7.23

  Confirmation by witness of the divorce of Raisa b. Kathir, who wanted to marry Yosef. Written by Yefet ha-Hazan b. David. (information from Goitein's index …

  1. שהדו אלשהוד אלמסמאון [
  2. רייסה בנת כתיר אלדי כא[
  3. תלתמס אלזיגה ליוסף אלכ[הן וסאלת ען אלגט אלדי
  4. כתבה להא ללוש הדא ו[קאלת אנהא קד
  5. ודעתה ענד צדקה בן נ[חמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S 13J13.13 + T-S 13J27.5

  Letter from Yefet b. David b. Shekhanya, Fustat, to Daniel b. Azarya. Dating: ca. 1053 (Gil). The tear between the two sides is indicated here …

  1. שלום שפ|[ו]ת ככוכבי שחקים וברכות מוצקות כעפרות ארקים
  2. וטוב נעימ|ות כצמחי ירקים וישועות והצלחות זו לזו //שלום שפות//
  3. נדבקים וחן ו|חסד נפגשים ונאבקים ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיT-S NS 324.62

  Marriage contract (ketubba). Small fragment. Contains part of the dowry list. Written by the cantor Yefet b. David. AA

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J290

  Legal document. Partnership record. Dated: ʿerev Pesaḥ 1351 Sel. (10 April 1039). Location: Cairo. In April 1039, the parties Tuviyah b. Yefet ha-Levi and ‘Allūn …

  Recto

  1. Those who wrote their signatures at the bottom of this document, from among the witnesses whose signature
  2. has been confirmed, said that they ‮…

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S 12.484

  Recto: Letter fragment from Daniel b. Azarya, probably to Eli b. Amram, Fustat. Mentions the Gaon's opposition to Yefet b. David b. Shekhanya. (Information from …

  1. [ ] אללה עלי דלך ולאכן [ ] אגראיה עלי אפצל עואידה
  2. [ו]אמא מא דכרה מן מגארי אמורה ואנהא עלי אלסדאד ומא הודא
  3. לאכדה מן אשגאלי אלחאל פשמליתה אמאמה ומא ה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S 12.336

  Letter from Daniel b. Azarya to a man in Fustat concerning a replacement for the supervisor who was responsible for the butchers in Fustat, after …

  1. שלום ושלוה יהיה אדם יחידי בה וראה [
  2. ויעמידם על טופס הכתב וייטיבו עצה לראות [
  3. הנזכרות ויתנה עליו מה שחקקנו ויכתוב אל[
  4. שיבדקהו בשחיטה ובדיקה ויראה דר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S Misc.25.126

  Letter from Avraham b. David b. Sighmar, Fustat, probably to Daniel b. Azarya, Jerusalem. The beginning of June 1056. After the passing of Yefet b. …

  TS Misc. Box 25, f. 126, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 746-748 (Doc. #402), C.T., 7-5-86 (P)

  1. ואדאם סלאמתה וסעאדתה וציאנתה וולאיתה וחרסאתה
  2. [ו]כפאית‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S Misc.25.146

  Draft of a letter from Yefet b. Shekhanya, from Fustat, to Daniel b. Azarya, around 1053. Daniel did not reply to Yefet's requests to supervise …

  Recto

  1. כתב עבד סידנא הנשיא הגדול וראש ישיבת גאון יעקב יכונניהא אל
  2. עד עולם סלה אטאל אללה בקאה ואדאם עלאה ותאיידה וסעאדתה ונעמאה
  3. וכבת אעדאה ואחיא סאדת‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבT-S 13J7.25

  Letter from the Jerusalem community in Fustat, in the hand of ha-Hazan Yefet b. David b. Shekhanya in Tamuz (July) 1028. R. Shlomo b. Yehuda …

  אלכתאב מן גמאעה אלריבונין

  1. יקול גמיע מן כתב כטה פי אכר הדא [אלכתאב מן גמאעה אלריבונין (אלמקימין) במצר
  2. מותעאצדין עלי תקוא אללה גל ועז [חארצין עלי קיא‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S 13J35.2

  Letter of the cantor Yefet b. Shekhanya to Egypt. The transcribed portion of the letter describes how he came to Acre but did not take …

  1. בשמך
  2. כתאבי יסיידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ען חאל
  3. סלאמה פי אלנפס ושוגל פי אלקלב באכבארך פלא תוכר כתבך
  4. עני פהדא [ ] אלא דלך ואעלמתך אני וצלת ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מסמך משפטיENA NS 2.41

  Legal document. Apprenticeship agreement. Dated: Thursday, 25 Tishri 1339 (September 1027). Location: Fustat. Written in the hand of Yefet b. David. Bishr b. Efrayim apprentices …

  1. חצר פי בית דין פי יום אלכמיס לה וכ יום מצא מן
  2. תשרי שנת אשלט לשטרות בכניסת הירושלמים
  3. בשר בן אפרים וברהון בן יחיה ואעתרף בשר הדא אנה
  4. קד אגר ולדה יוסף‮…

  Recto

  On Thursday, the 25th of Tishri of the year 1339 according to the Era of the Documents there appeared before the court in the Synagogue of the‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך