מכתב: T-S 12.484

מכתב T-S 12.484

תגים

תיאור

Recto: Letter fragment from Daniel b. Azarya, probably to Eli b. Amram, Fustat. Mentions the Gaon's opposition to Yefet b. David b. Shekhanya. (Information from Gil, Palestine, vol. 2 p. 625, #342) VMR

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [ ] אללה עלי דלך ולאכן [ ] אגראיה עלי אפצל עואידה
 2. [ו]אמא מא דכרה מן מגארי אמורה ואנהא עלי אלסדאד ומא הודא
 3. לאכדה מן אשגאלי אלחאל פשמליתה אמאמה ומא הודא יגהד
 4. נפסה פי מצאלח אלאחואל ואן כנת לא אהמל אלצלוה עליה פי כל
 5. מושב ופרק וייי [יש]מע בעדו כל תפלה ותחנה ויעזרהו על דבר כבוד
 6. שמו הגדול פאמא מא דכרה מן אפעאל אלארור בן שכניה
 7. פקד כתבת אלי אלגמאעה ברוכים יהיו לשמים עדדת אפעאלה אלקביחה
 8. ואחרמתה באסמה [וכ]ל עוזריו וסומכיו והאוכל משחיטתו והכותב אצלו
 9. שטר או כתובה וכל ה[מת]חבר עמו ו[ ]ת פי דכרה ודכר סיעתו
 10. אלי אבלג גאיה וקד שרחת איצא חוכם אלשטר אלדי בתסעין דינאר
 11. [ ] אסמאעיל אלרפא ואוגבתהא עליה וא[ ]
 12. [ ]לה אלי [ ]

תרגום