מכתב: T-S 12.74

מכתב T-S 12.74

תגים

תיאור

Recto: Letter from Yefet b. David, Tyre, to his father, David b. Shekhanya, Fustat, informing him of his arrival in Tyre and expressing his disappointment at finding only two letters waiting for him. Greetings are sent to various family members. Dated ca. 1007 or 1010 CE. Verso: Address in Arabic along with a draft of a document in a different hand. (Information from CUDL)

T-S 12.74 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. בשמך רח
 2. כתאבי יאסידי ומולאי ומן גועילת פדאה אטאל אללה לך
 3. בקאך ואדאם עזך מן צור לתסעה מצת מן שהר טבת
 4. ואעלמך אנני וצלת אלי צור יום אל/א/תנין וכאן באלעשו אלחנוכה
 5. ותעבת ותעב בן עמך אלי אן דכלת אלי אלמדינה ומצא
 6. אלתופיק כמא יגב ואפצל ואגתמע פי יום אלסבת גמע
 7. אן כתיר וצלית בהום ומר יום כמא תחב ואנא פי כל נעמה
 8. תפציל מ[ן אללה] ברוך שמו וכנת אצון אני אדא גית אלא צור
 9. [וגדת כתב כ]תיר פלמא בלגת לם אציב אלא כתאבין פקט
 10. [ ] לי כתאב ותצמן באכבארך ואכבאר ואלדתי
 11. ואכבאר אכתי ואכבאר א[ה]לנא ואצחאבנא והבמות ואסאלך
 12. אן תצתקצי ען כבר אבו אלכיר פאן קד סואלית פי סבבוה
 13. ואסמאעיל בן [ ]רה פאנה צור פאן סאלך אנסאן ענה
 14. פהו פי עאפיה והערילים מתפללים אצלינו בבמות
 15. [ ] שלנו חולה וכבר מת א[ה]רן בן מאיר פי תעני[ת](?)
 16. [ערפתך ד]לך כוץ נפסך באלסלם ובן עמך ויעקב
 17. [ י]כצוך באלסלם ותקרא עלא ואלדתי ואכי וצביאנ[ה]
 18. [אלסלם] ועלא גדתי וכאלאתי וצביאנהום אלסלם
 19. [ועלי אצחאבנ]א וכל מן סאל ענא אלסלם ושלומך יגדל

תרגום

T-S 12.74 1v

1v

Verso

 1. لسيدى وموﻻى ابى سليمان داود بن سك[ن
 2. الحزان اطال الله بقاه وادام عزه وتاييده
 3. القسطلى

(Left Side)

 1. الحسين بن داود
 2. المصاسة درب السلسلة
 3. على بن محمد الخضر بن محمد
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.74: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.