מכתב: T-S Misc.25.146

מכתב T-S Misc.25.146

תגים

תיאור

Draft of a letter from Yefet b. Shekhanya, from Fustat, to Daniel b. Azarya, around 1053. Daniel did not reply to Yefet's requests to supervise the slaughter in the community. Yefet has heard that a rejection is already included in Daniel's letter to Avraham ha-Masos and feel like people harassing him. The community in Fustat gave Yefet the authority to be the supervisor in the markets. The letter is unfinished. (Information from Gil, Palestine, vol. 2 p. 745-746, #401) VMR

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

Recto

 1. כתב עבד סידנא הנשיא הגדול וראש ישיבת גאון יעקב יכונניהא אל
 2. עד עולם סלה אטאל אללה בקאה ואדאם עלאה ותאיידה וסעאדתה ונעמאה
 3. וכבת אעדאה ואחיא סאדתי חמודיו הנשיאים נשיאי ישראל ויהודה
 4. ישמרם אלהי ישראל וישלח בימי אדונינו ובימיהם גואל בימיך ועל ידיך
 5. כאן עבד סידנא קד כתב אלי חצרתה אגלהא אללה עדה כתב ולם יצל
 6. אלי עבדה חרף ואחד גואב ענהא וארגו מן הקדוש בר ה אן //יכן// תאכיר דלך
 7. לכיר וסלאמה כנת ערפת סידנא פיה/ם/ מא יתחצל עלי ידי פי אלסוקין
 8. אלמגאזיר בל עוץ אלגואב אלדי כנת מנתצר איאה וצל פצל //פי כתאב// אוקפני עליה
 9. סידי אבו אצחאק רב אברהם המשוש שצ וצל מן סידנא אליה גם קלבי
 10. ואקלקני ועלמת אן אלאעדא יכתבו אלי סידנא עלי אסאמי קום ישגלון קלבה
 11. גרצהם אן לא יסתקר לנא חאל ותשויש במא ליס לה צחה אסאל אללה גל אסמה
 12. אן יטאלבהם ואלדי חצל מן אלאסואק מן מדה אולהא אלנצף מן {אב} //סיון// ואכרהא
 13. כסליו ואנפדתה אלי חצרתה תלתה ועשרין דינר וכמסה קראריט ורבע //ואכרגת מן אלסוק
 14. אלסוק //אלנצף מן טבת// אלי בן בקא {אלכייר אלדי טבת ונצף שבט} נצף טבת ונצף שבט פלמא
 15. באן מנה אפעאל צחת ענד מולאי אלחבר ואלגמאעה רדו אלסוק //פי יח פי שבט// לי ולתלמיד רב
 16. נתן הלוי החבר וגעל לכל ואחד מנא ד< כל סבוע ובן סברה יחצי מא יודבח

תרגום