מסמך משפטי: T-S NS 324.62

מסמך משפטי T-S NS 324.62

תגים

תיאור

Marriage contract (ketubba). Small fragment. Contains part of the dowry list. Written by the cantor Yefet b. David. AA