מסמך משפטי: T-S 8J6.18

מסמך משפטי T-S 8J6.18

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Page from a court notebook dated Thursday, 12 Kislev, 1026, in the hand of Yefet ha-Hazan b. Daud, who signs alone. Sulayman b. Yusuf made ‘amlāk’ (denoting the transferring of ownership of properties) for Sitt al-Dar bt. Yusuf and gave 15 dinars to ‘Umar, the brother of Sitt al-Dar. These were ‘rahīna’ (security, i.e. collateral). See also T-S 8J6.18 C and T-S 8J6.18 D. (Information from Goitein's index card). EMS and VMR

T-S 8J6.18 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

TS 8 J 6, f. 18a

 1. לאתני עשר יום מן שהר כסליו שנת
 2. אשלח לשטרות כאן אחצר שה
 3. בחסב דלך אן ו
 4. במ
 5. יפת בר דויד
 6. צדקה בן יעקב ננ
 7. חצר פי בית דין פי יום אלכמיס לאתני עשר יום מצת
 8. מן שהר כסליו מ[ן שנ]ת אשלח לשטרות בפסטאט מצרים
 9. ] בר מבשר ושהדו
 10. במ [ ] וקת אמלאך
 11. סלימאן בן יוסף [ ] לסת אלדאר בת יוסף
 12. וקד תסלם אכוהא עמאר הכהן בר יוסף דנאניר לה
 1. אלדנאניר רהינה עלא
 2. כמסה דנאניר ו עמאר
 3. בר] יוסף אכבר [[אנה תסלם]] אן הדה אלדנאניר אלדי קבצהא
 4. מן עשרה דנאניר וסוהא מא
 5. הא

תרגום

T-S 8J6.18 1v

1v

TS 8 J 6, f. 18b

 1. אלשהוד אלמקדם דכרהא קבצתהא מן סולימאן
 2. הדא רהינה עלא אלעשרה דר' ואן לי שהוד
 3. ושהדו בגמיע מא דכרתוה יפת החזן בר דויד

T-S 8J6.18 2r

2r

T-S 8J6.18 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J6.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.