מסמך משפטי: CUL Add.3420.2

מסמך משפטי CUL Add.3420.2

תגים

תיאור

India Book I, 8: Court proceedings from Fustat dealing with the dispute between Yosef ha-Lebdi the India trader, and Yequtiʾel b. Moshe, 'the representative of merchants' in Fustat. This is the verso of the second leaf of the bifolium that CUL Add.3420 once comprised. Goitein cited this side as CUL Add.3420d. At the bottom of the document there is a separate record (not found here) dealing with a complaint of Karima, known as Wuhsha. The recto contains the text of I, 15 and CUL Add.3420.1 contains the text of I, 3. At this court session it was agreed that Yosef Lebdi should settle his accounts with Yequtiʾel. He would then be entitled to take out of Yequtiel warehouse all the goods to which the latter could not make claim. Both agreed not to appeal to a Muslim court. The document is written in the hand of Hillel b. Eli and is dated April 19, 1098.

CUL Add.3420.2 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 1.

I, 8

 1. אסתקר אלאמר בין אלשיך אבי יעקוב מ יקותיאל
 2. בר מ משה נע ובין אלשיך אבי יעקוב מ יוסף בר
 3. מ דויד הידוע בן אללבדי אן מ יוסף אקני מן נפסה
 4. בחצרה בית דין אנה יגלס //מע// מ יקותיאל ויחאסבה
 5. עלי מא חמלה אלי קאעתה פמא תחקק [ענ]דה
 6. מן אלחסאב אעתרף בה ומא לם יתחקק ענדה
 7. קבצה כאן בינהמא פיה אלחכם בדיני ישראל
 8. ואנה לא יכרג בה ען הדא אלאסתקראר וכאן
 9. דלך פי יום אלב טו פי אייר שנת אתט לשטרות
 10. וכדלך אקני מן אלשיך אבי יעקוב מ יקותיאל
 11. דנן אנה לא יכרג במ יוסף דנן אלי דיני גוים
 12. פי גמיע מא בינהמא מן סאיר אצנאף
 13. אלמעאמלאת בכלי הכשר איצא פי אלתאריך
 14. יוסף בר יצחק נע הלל ביר עלי זל
 15. אברהם בר שמעיה החבר נבתויא נין שמע גאון נע

תרגום

CUL Add.3420.2 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3420.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.