רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: CUL Add.3420.2

מסמך משפטי CUL Add.3420.2
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 1.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה