מסמך משפטי: CUL Add.3420.2

מסמך משפטי CUL Add.3420.2

תגים

תיאור

India Book I, 15: Three testimonies regarding collateral deposited by Yosef al-Lebdi the India trader. Lebdi owed Ḥasan b. Bundar, the representative of the merchants in Aden, 40 dinars for an indigo deal. Until Lebdi could pay the debt in full, he had to deposit collateral, probably because he was a foreigner who was expected to leave town. The first and last of these three entries are written and signed by Netan’el b. Yefet. This is the recto of the second leaf of CUL Add.3420. The first leaf contains document I, 3 and the verso of this page is document I, 8. Goitein referred to this document as CUL Add.3420c.

CUL Add.3420.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 1.

I, 15

 1. אלרהן אלמאכוד מן אבי יעקוב אללבדי וה(!) ציניה פצה געלת ענד
 2. מ עלי הפרנס ורגע אחצר עוצהא אלשיך אבי סהל מנשה
 3. בן יהודה לאנה דכר אנהא לה ודכר אלשיך אבי יעקוב מתל
 4. דלך דהב עצאבה ותסדינק וגיר דל זנתה כמסין מתקאל
 5. ועדדה ארבעה וארבעין קטעה צגאר וכבאר
 6. וגעל דל ענד אבי עמר שלה בן יפת בודיעה
 7. בית דין נתנאל בן יפת
 8. עלי הכהן ביר יחיי ננ
 9. יצחק ביר שמואל נע
 10. תסלם דלך אבו אלעלא צאעד ותצמן [[אל]] לו //דינר//
 11. ענד אלקאצי אלי אן יסתופי דלך גמיעא
 12. מן אבי יעקוב בן אל לבדי
 13. אקר מר יוסף ביר דויד באנה תסלם אלרהן אלמדכור
 14. מן אלשיך אבו אלעלא צאעד ואבראה מן דלך אברא
 15. תאם ומה דשמענא מיניה כתבנא וחתמנא
 16. יצחק ביר שמואל זל נתנאל ביר יפת נע

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3420.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.