רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. b 11/7

מכתב Bodl. MS heb. b 11/7
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, Mediterranean People.
  לתרגום, דיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #575
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה