מסמך שלטוני: Bodl. MS heb. b 11/7

מסמך שלטוני Bodl. MS heb. b 11/7

תגים

תיאור

Fiscal document, in Arabic script. Large format with 16 lines preserved, marginal notes, and crossings out. The document is an internal fiscal Fatimid accounting document mentioning military spending from the year 500/1106-7. There are large sums of money and iqṭāʿāt. Mentions an official of al-Afḍal by the name Zahr al-Dawla Bandūd (?) al-Afḍalī. (See al-Maqrīzī, Ittiʿāẓ, III, 34).

Bodl. MS heb. b 11/7 7 recto

7 recto

תיעתוק

Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/7 7 verso

7 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום