מסמכים קשורים מכתב: Bodl. MS heb. b 11/7

מכתב Bodl. MS heb. b 11/7