Search Documents

מסננים

11067 תוצאות

 1. 301

  מכתבT-S AS 153.14

  Mercantile letter in Judaeo-Arabic. The sender and addressee are unknown. Dating: Probably 11th century. Mentions people such as Abū Yaʿaqov the brother of Tamra(?); a …

  recto

  1.  ] פי אלמרכב

  2.  ] אסאל אללה יכתוב עליהום אלסלאמה וקד ק[בצ]ת יאכי

  3.  ] מא טאר עלי יאכי אלדי ודית דינארין ורבאעי ילזמ[נא]

  4.  ] פלפל רבאעי לאן ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 302

  מכתבYevr. II A 1816

  A long letter dealing with book printing in Lvov, sent to David b. Mordechai Kokizov from Nisan b. Mordhechai

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 303

  מכתבBodl. MS heb. c 13/18

  Fragment of a letter from the lepers of Tiberias to Mukhtar and his brother.

  1. [ שלום] כלול לשני האחים העשירים היקרים [ ]
  2. [ ] אוהבי תורה ובעליה עושי [חסדים] בני רבנ[א ]
  3. [מנו אחיך המתפללים על אריכות] חיך והמבקשים טובתיך ומצורינ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 18 recto
  • 18 verso
  הצגת פרטי מסמך
 4. 304

  מכתבT-S NS J394

  Letter from Iṣḥaq b. David b. Sughmār to Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī, mid 11th century. The writer asks Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī to purchase for …

  recto

  1. על שמך       כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך

  2. ואדאם עזך וסעאד<ת>ך ג בקין מן תשרי ען סלאמה ללה אל

  3. חמד ושוק אליך כביר אסל אללה יסאהל באגתמא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 305

  מכתבT-S 6J3.2

  Letter in Judaeo-Arabic. Appeal for help with a personal problem. Dating: likely 12th or 13th century. The letter is addressed to two people. The sender …

  Recto

  1. בעץ מא יגב אן יעמל [ . . . . . . . . . . . . . ] אן אמ [ . . . . . . . . . .
  2. ואלקבול מן משורתהם אלסעידה אלא אלזמאן אלדי כרגת מעה ללודא
  3. ועלי א‮…

  תעתוק אחד

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 6. 306

  מכתבT-S 12.380

  Letter from Mūsā b. Abī l-Ḥayy from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1065. Details about goods that Nahray ordered in Alexandria, probably materials …

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ו[אדא]ם [סלאמתך ונעמתך ו] סעאדתך וצרף אל אסוא
  2. ענך ברחמתה מן אלאסכנדריה יו[ ] אל מבארך אעאדה אללה
  3. עלינא סנין כתיר‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 307

  מכתבBodl. MS heb. c 28/17

  Letter from Ḥiyya b. Yiṣḥaq to Shelomo b. Yehuda ha-Kohen (also called ha-Talmid ha-Navon Segan ha-Kohanim). In Judaeo-Arabic. The letter begins with condolences upon the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 17 recto
  • 17 verso
  הצגת פרטי מסמך
 8. 308

  מכתבT-S 6J4.4

  Beginning of a letter to Shelomo ha-Sar ('ha-Sofer ha-Mahir'). The sender complains about difficult circumstances. Dating: 12th or 13th century. (Information in part from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 309

  מכתבENA NS 50.19

  Letter in Arabic script. The lower ~10 lines are preserved. Faded in places. Some phrases: "...if he is still alive..." (l. 4); "going up to …

  אין רשומות קשורות

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 10. 310

  מכתבT-S AS 150.185

  Letter from Salmān b. [...] to [Abū Sa]ʿīd Khallūf b. Zikrī. In Judaeo-Arabic. Fragment (upper left corner of recto). Dating: Probably first half of the …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 311

  מכתבT-S 12.74

  Recto: Letter from Yefet b. David, Tyre, to his father, David b. Shekhanya, Fustat, informing him of his arrival in Tyre and expressing his disappointment …

  1. בשמך רח
  2. כתאבי יאסידי ומולאי ומן גועילת פדאה אטאל אללה לך
  3. בקאך ואדאם עזך מן צור לתסעה מצת מן שהר טבת
  4. ואעלמך אנני וצלת אלי צור יום אל/א/תנין וכאן באל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 312

  מכתבT-S AS 149.131

  A family letter, contains mostly regards from Avraham Sagish to his brother Moshe. 16th century. Published by A. David, Katedra 114, p. 67-68.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 313

  מכתבT-S AS 225.63

  Much damaged small fragment from a letter in a Maghrebi hand. Not much preserved

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 14. 314

  מכתבT-S Misc.35.1 + Bodl. MS heb. d 47/3

  Letter by a gaon (copy). The original letter was from the early 11th century. (Information from CUDL)

  TS Misc. Box 35, f. 1, (formerly TS Loan 1), ed. Mann, Texts, vol. 1,pp. 126-129, 133-134, plus BODL MS HEB D 47, FOL. 3, ed. Mann , Texts,vol. 1, p‮…

  תעתוק אחד

  • 1r
  • 1v
  • 3 recto
  הצגת פרטי מסמך
 15. 315

  מכתבT-S AS 156.18

  Small fragment from a letter. (Information from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 316

  מכתבT-S K25.151

  Copy of a letter in Ladino addressed to a consul, possibly from Avraham Girado(?). Mentions Avraham Talmid in l. 5. Dating: probably ca. early 16th …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 17. 317

  מכתבT-S AS 158.29

  Recto: letter, mentioning the Rosh Kallā Abū Zakariyyā at the top of the leaf (this is the typical location for the address in the letters …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 318

  מכתבMoss. X,122.2

  Letter from 1908. No image

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 19. 319

  מכתבT-S NS 224.156

  Verso (original use): Fragment of a letter in Arabic script from Shelomo b. Eliyyahu to 'al-shaykh al-rashīd,' aiming to pawn his turban for 40 dirhams. …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 20. 320

  מכתבBL OR 12292.5

  Letterbook, probably. In Judaeo-Arabic and Hebrew. There are three entries in purple ink. Late, probably 18th or 19th century.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 21. 321

  מכתבAIU VII.E.50

  Late letter in Judaeo-Arabic to Senyor Karo y Frances & Company (numerous letters to the same addressee have survived: see tag). Needs further examination. ASE.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 22. 322

  מכתבENA 3765.10 + T-S 18J4.16

  Letter from Shemarya b. Maṣliaḥ, in Fustat, to the Nagid Yaʿaqov b. ʿAmram, in Qayrawān. Dating: probably spring or summer of 1039 CE, and in …

  A: ENA 3765, f. 10r B: TS 18 J 4.10v ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.332-335 (Doc. #192) C.B. 02-03-88 (p) Rough draft of a letter written by Ghalib H‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 23. 323

  מכתבT-S Ar.39.361

  Recto, with address on verso: Letter in Arabic script addressed to al-muʿallim Yehuda KR[...]. Verso and margins of recto: Business letter in Judaeo-Arabic, involving the …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 24. 324

  מכתבT-S Misc.28.191

  Final page of a letter from a scholar and government employee in the Fayyūm to R. ʿOvadya and R. Ḥananel. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: …

  1. והדרת ר עובדיה ור חננאל אן בקי אלאמר עלי אלמרסום
  2. אלכרים עז נצרה עלי חאלה אן אלממלוך אן שאללה
  3. לא תנקצי עשרת ימי התשובה אלא והו חפשי
  4. ממא יתעלק בדין מ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 325

  מכתבT-S AS 146.20

  Letter to R. Musa informing him that his son, Abu Sa`id, read his Torah portion with an Arabic translation and his portion in the Prophets …

  1. בשמ] רחמ
  2. אעלם ר משה יש צו אן אבו סעיד
  3. קרא קדאמי וצאפתה פי אלתפסיר
  4. ווצאפתה פי אלנבי קראה גידה
  5. ושכר ואלדהא מן שכר אסתחק
  6. אלמזיד ערפת מולאי דלך ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 26. 326

  מכתבT-S AS 147.161

  Letter mentioning Abū l-Faḍl, Abū Saʿd Ibn al-Kurazī (?), Abū Manṣūr al-Tabib, Abū l-Ḥasan and the elder Jalāl al-Mulk (here not used as a title …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 327

  מכתבT-S 10J24.9

  Letter, apparently to the holy congregation in Shafrir Misrayim (Fustat), similar to 10J24f. 9 recto. (Information from Goitein's index cards)

  1. בשמ רחמ
  2. שמש ישועה זורחת וממלכה פורחת ושלוה בודחת וגילה אורחת ושם טוב . רוקח
  3. מרקחת ומזל . . . . בל יחת ומשאב מעיני מי נחת והליכת יושר רווחת ו . .
  4. מג‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 328

  מכתבJRL Series L 192

  Letter from Avraham ha-Levi, in Damietta (קפוטקיא), to Karo y Frances & Company, in Cairo/Fustat. Mainly in Judaeo-Arabic. Dated: Tuesday, 25 Ḥeshvan 5569 AM, which …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1+2 / 2 leaves conjoined, recto
  • 1+2 / 2 leaves conjoined, verso
  הצגת פרטי מסמך
 29. 329

  מכתבT-S AS 149.185

  Letter in Judaeo-Arabic, probably sent by Abū l-Surūr. Damaged and quite wrinkled. Dating: Looks like 12th or 13th century, based on hand and layout. (Information …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 330

  מכתבT-S 18J4.3

  Letter from ʿIwaḍ to Peraḥya the judge. In Judaeo-Arabic and Hebrew, with the address in Arabic script and Hebrew. Written on a very long strip …

  1. ישלח עזרך מקדש
  2. גיר כאף ען מגלס כבו' גדו' קדושו
  3. מר' ור' אדונינו אור עינינו מחמד
  4. לבינו צניף תפארתינו פרחיה
  5. יברכהו צורו ויעזרהו יצרו ויהיה
  6. בעזרו וכן י‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 331

  מכתבT-S NS J303c

  Letter from Yefet b. Menashshe Ibn al-Qaṭāʾif to one of his brothers. Fragment (upper right corner of recto). Mentions the phrase/title/name "Sar Shalom." Little else …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 332

  מכתבJRL SERIES A 782

  Letter in Ladino. The signature looks like אברהם שיאונו. Needs further examination.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 33. 333

  מכתבHalper 380

  Letter fragment from ʿOvadya to an unknown addressee. In Judaeo-Arabic. Mentions Abū l-Faraj; asks the addressee to help al-Shaykh al-Rashīd in some legal dispute on …

  1. . . . ומ . . . . . ו . . ק . [
  2. אלממלוך בלשיך אבו אלפרג וחכית
  3. לה קצייה אלפוה וועד באנה יסאעד
  4. פ]י כלאצהא ואשתהי מן אחסאנך
  5. אן לא תגפל ען כדמת אלשיך אל‮…

  תעתוק אחד

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 34. 334

  מכתבAIU VII.E.4

  Letter from Avraham b. Yiṣḥaq al-Andalusi, Jerusalem, to his partner Abū Yaʿqūb Yosef b. ʿEli ha-Kohen Fāsī, Fustat, ca. 1052. This was Avraham's first sojourn …

  Recto

  1. כתבת אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך מן אלקדס אל
  2. [מ]ב[א]רך ען חאל סלאמה ועאפיה ללה אלחמד לד כלון מן שעבאן ושוק למא
  3. קבלך כתיר אללה תעאלא י‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 35. 335

  מכתבENA 4189.7

  Letter-writing formulary. In Judaeo-Arabic. Bifolium, containing many letter samples. There are also two lines in Arabic script.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 36. 336

  מכתבT-S 8J19.22

  Letter concerning business affairs (cloth trade) in which the writer mentions the city of Damietta, and silk for Abu al-Mufaddal. EMS

  1. חאלה ומא גרי עליה ואנה לם [
  2. אלצמנא עלי בקיה כאנת להם ענדה [ ] ע אלתי
  3. אנהם . . . . . ורסמו //עליה// עלי אלחסאב והו מא כאן רד
  4. להא אנה כאיף מנה וקאל [‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 337

  מכתבT-S AS 176.152

  Verso: Unidentified document in Arabic script. Official-looking. Dating: Probably Ayyubid or Mamluk-era. Reused in the margins and on recto for writing exercises.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 38. 338

  מכתבT-S 8J26.8

  Beginning and address of a letter from Tahor b. Avraham to the judge Eliyyahu b. Zechariah. (Information from Goitein's index cards)

  1. בש רח עמי עשו אלממלוך טהור בר אברהם נע
  2. יכדם אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלראמי אלורעי
  3. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] אדאם

  Right marg‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 339

  מכתבT-S 10J15.21

  Letter from Daniel b. Aharon in Jerusalem to Shemuʾel (Shemuel) b. Aharon, 11th century.

  Recto

  1. כתאבי יא ולדי אלעזיז עלי [אטאל אללה בק]אך ואדאם [עזך מן אל]
  2. קדס עמרה אללה מסתהל אלול ערפך אל[לה] ברכתה ומא [יליה מן אל]
  3. שהור ואלחאל סלאמה ועא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 340

  מכתבYevr.-Arab. II 1403

  Letter from Mordekhai ha-Levi b. Shemuel, Moshe Levi b. Shemuel, and the Qaraite community of Jerusalem to Shelomo Kohen, his son Yosef Kohen, Aharon Levi, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 41. 341

  מכתבENA 3910.7

  Letter from Khalaf b. Muḥammad(?) al-Ṭarābulsī (the Tripolitan), unknown location, to Abū l-Fakhr b. Ibrāhīm, in Fustat, in the perfumers' market (sūq al-ʿaṭṭārīn). In Arabic …

  אין רשומות קשורות

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 42. 342

  מכתבT-S AS 180.118

  Note/order in the handwriting of Avraham Maimonides. In Judaeo-Arabic. He tells Eliyyahu the Judge to go together with Abū l-Faḍl al-jābī (the collector) and the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 343

  מכתבT-S 10J9.21

  Letter from Yeshua b. Isma’il al-Makhmuri from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1060. The writer describes the event when the regime’s soldiers forced …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלחבר גדול הישיבה וכבודה ואדאם עזה ותאידה ונעמתה מן אלאסכנדריה

  2. ואלחאל סלאמה ונעמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין ושוק אל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 344

  מכתבBodl. MS heb. d 65/5

  Letter from Yosef b. Ya’aqov al-Itrabulusi from Gabes (Ifrīqiya) to Yosef b. Ya’akob b. Awkal, Fustat. The writer traveled to Qabes after visiting Barqa, Tripoli …

  recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי אטאל אללה בקאך וחאטך ווקאך ומן תופיקה [לא אכלאך] מן קאבס מסתהל שהר שבט 
  2. ערפנא אללה ואיאך ברכתה וכל ישראל ען שוק שדיד אליך ‮…

  recto

  1. אני כותב, אדוני ורבי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויגן וישמור עליך ואל ימנע ממך הצלחה, מקאבס, בראש חודש שבט,
  2. יראה אלהים לנו ולך ולכל ישראל את ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 5 recto
  • 5 verso
  הצגת פרטי מסמך
 45. 345

  מכתבENA NS 7.35

  Letter fragment in Judaeo-Arabic with some Hebrew. Written in an elevated register. Damaged and faded. Mentions Damsīs; sending something before Rosh Hashana; Abū Saʿīd; Sammanūd …

  אין רשומות קשורות

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 46. 346

  מכתבMoss. II,135.3

  Letter in Judaeo-Arabic. Fragment (upper margin of recto and part of the address on verso). The addressee should send the response with "the fleet" (al-uṣṭūl). …

  Recto, upper margin:

  1. תכץ אכו]תי וכואתי וגמיע אולאדהם
  2. ענ]י באתם סלאם וגמיע מן סאל
  3. עני אלסלאם
  4. ] . . וצאחבה ביתנא סת אל
  5. שאם בנת בן הבה
  6. תכצכם באלסלאם
  7. ]‮…

  תעתוק אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 47. 347

  מכתבBL OR 5545.4

  Letter from Moshe b. ʿOvadya, in Aleppo, to a Nagid, in New Cairo, who receives 20 lines of eloquent Hebrew praises but does not appear …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 48. 348

  מכתבT-S 10J11.7

  Letter (draft) from individuals in physical discomfort, appealing for help. The writers may be lepers, as they refer to their flesh being damaged and their …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 349

  מכתבT-S 8J28.4

  Letter in Hebrew, complete but letters smudged on right side and crossed out in line 7. Apparently an appeal for charitable assistance.

  1. יבא דבר אדוננו אם יצלח לי
  2. . . . . . . . . . . המתוק בעת אשר
  3. . . . . . . . עומד אל עם רמון
  4. ואמוץ מימיו אם //אכל// לחמו בתוך
  5. . . . עמים עדיין אני עומ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 50. 350

  מכתבCUL Or.1080 J131

  Letter addressed to Avraham b. Natan Av Beit Din. In Hebrew. The first 28 lines of the introduction are preserved. Written in an elegant style. …

  דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך