מכתב: CUL Add.3347

מכתב CUL Add.3347

תגים

תיאור

Left side of a calligraphic letter in Hebrew sent by Yosef ha-Kohen b. Gaon Shelomo to Efrayim he-Ḥaver, in the name of a widow, asking for details about the inheritance of her husband Mevasser b. ʿEli. (Information from Bareket)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שלו]ם מאדון השלום
 2. ]שעון שקט גבול גודל רפוד רווח
 3. ]צנוף צדק וועוד וותק פקוד פאר
 4. ] אפוף טוהר נכון נוהר ימון ישע
 5. ]קח לשוב להט לבוב למד<
 6. מ]שפט להתמד לחיים להיאמד
 7. ]יו מרנ ורב אפרים החבר
 8. הע]סוק בהשבר לכל שב ועובר
 9. ]אבר וחיילים יגבר <
 10. ] גן נוחיהו כחימר עדי קץ חיות
 11. ]כתב טורים אילו דעת שלום
 12. ]רנו לבית דין תרף בת אברהם
 13. ]ים בן מר ורב אברהם רית
 14. ] מות אישי מבשר בן עילי
 15. ] איש אשר הולך תום וכושר
 16. ]ו את האיש הזה הוא רב חותם
 17. להס]תופף בצלהו ולחיות בגלליהו
 18. ]ם זהובים ואכתבה עמיהו
 19. ]ח את אשר היה לי בתפקיד

תרגום

verso

 1. אל אדיר ויקיר נזל מיקיר [
 2. אפרים החבר ביראת ה[
 3. ישמרהו קדוש ויעודד[הו