מכתב: Bodl. MS heb. a 2/21

מכתב Bodl. MS heb. a 2/21

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter in the hand of Berakhot b. Shemuel to his father-in-law. In Judaeo-Arabic. Dating: Early 13th century. He complains about neglect. He mentions al-Shaykh al-Rashīd, whom he forgives for neglecting him because he is usually so generous, and Abū Manṣūr, whom he does not forgive because he cannot imagine his excuse. He concludes by asking the addressee to conciliate his daughter (the writer's wife, ṣāḥibat al-bayt), because, as a result of his pain and his illness and the meager support he receives (or "care," as in the wife being remiss in household duties, which is Zinger's suggestion), his "character became constrained" and he became irritated (ḍāqat akhlāqī wa-ḍajirtu), and they had a fight. The addressee should do this in such a way that she doesn't sense that the writer told him. (Information from Mediterranean Society, V, 188, 189.) Same writer as T-S 13J21.35, which is signed Abū l-Barakāt. There are many more letters in his hand. See Zinger's dissertation, p. 261. ASE

Bodl. MS heb. a 2/21 21 recto

21 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ייי בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה
 2. חנה מלאך ייי סביב ליריאיו ויחלצם
 3. אלממלוך יקבל אלארץ אמאם אלמגלס
 4. אלסאמי אלאגלי אלמולוי תבת אללה
 5. מגדה וצאעף סעדה וקרן בתופיק
 6. חלה ועקדה ו[תבת] מא הו עליה מן
 7. קצר אלהמה ואלעגז ען אלמבאלגה
 8. פי שרח יסיר מן בעץ מא יגב עליה
 9. מן אלשכר ואלהנא אלגמיל ללה תע עז
 10. וגל וללמגלס מא לו רמת שרח יסירה
 11. לכלית ען תסטירה הקבה יסתגיב מן
 12. אלממלוך צאלח אלדעא ואן יגריכם
 13. עלי עואידה אלגמילה וינגח מקאצדכם
 14. ויכפיכם כל מחדור ויזידכם מן מזאיד
 15. אלכיראת ויבלגכם
 16. אמאלכם אלסארה ויודע לכם
 17. פי מא קד אמתן בה פי סאיר אלאמור
 18. ושלום

תרגום

Bodl. MS heb. a 2/21 21 verso

21 verso

verso

 1. ואן אלכאדם עתבאן עלי אלמו[[א]]לי אל
 2. סאדה אלאגלי אלמכדומין אלמנעמין
 3. אלמתפצלין חסב אדלאל אלמערפה
 4. ולזום מא ילזם כל בר ישראל מן צאחבה
 5. מן אלמודה ואלמחבה פי אלשדה ואלרכא
 6. אמא אלשיך אלרשיד הקבה יכפיה מא הו
 7. ענה גאפל[[ה]] וינגח מקאצדה פאנה מעדור
 8. למא הודא אראה פי סאיר אלאוקאת
 9. ענדה גפלה פי מא יכתץ בנפסה
 10. ואמא אלשיך אבו מנצור פמא ערפת
 11. לגפלתה עני וגה אן אעדרה פיה ולולא
 12. אלמחבה אלמפרטה למא עתבתה
 13. פאללה תע יפרחה בנפסה וינגח מקאצ[דה
 14. אלגמילה ולם ילחקני תאסף אלא אנני
 15. כנת אחס דלך עלי סביל אלמחקרה
 16. וסלאם
 17. ואותר מן תפצלכם אלאגתמאע בצאחבה
 18. אלבית פאנני ענד מא חצל אלאלם
 19. ואלמרץ וקלה אלעאני צאקת אכלאקי
 20. וצגרת וחצל ביני ובינהא כלאם
 21. וקצדי רצאיתהא ואצלאחהא כמא
 22. נעלם מן תפצלכם וסלאם
 23. מן חית אן לא תשער אנני אעלמתכם
תנאי היתר שימוש בתצלום