Search Documents

מסננים

11053 תוצאות

 1. 101

  מכתבT-S AS 156.153

  Possibly a letter. Mentions [...] al-Baṣrī. (Information in part from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 102

  מכתבT-S AS 150.74

  Letter mentioning Abū l-Barakāt. (Information from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 103

  מכתבT-S NS 306.86

  Letter draft from Efrayim b. Shemarya to Aharon and Shelomo the sons of Ṭoviyya ha-Shelishi, mentioning condolences on the death of Ṭoviyya, a letter which …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 4. 104

  מכתבNLI 577.8/14

  Letter from a certain Yūnus, en route from Damascus to Cairo, to the amīr Sinbāy, in Cairo (Ṣalība street). In Arabic script. Dating: Mamluk-era. The …

  Recto

  1. سم الله الرحمن الرحيم

  2. سلام الله تعالى ورحمته وبركاته وازكى تحياته على خدمة الامير سنباى

  3. سلم الله تعالى والسلام على خدمة سيدي برهان وعلى ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 105

  מכתבBodl. MS heb. e 94/26

  Letter from an unidentified man, in Fustat, to his brother al-Musāfir al-Kattānī ('the traveling flax-merchant'), in Aṭfīḥ. The writer urges the addressee to come back …

  Recto

  1. יהמה אנת . . מן . . [
  2. מעוק הכדא ואנא פי כל וקת
  3. אהדיה ואקול לה לא תשגל קלבך
  4. כלמא בקי טא . ומן בעד [[רצמ]]
  5. רמצאן ית/נ/פד פי סעה ואנפדת תקול
  6. לי ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 26 recto
  • 26 verso
  הצגת פרטי מסמך
 6. 106

  מכתבT-S 8.279

  Bifolio. Made of parchment. One page contains a draft of a rhymed/poetic letter about the pains of separation from the beloved (ארי אתארכם ואדוב שוקא …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 107

  מכתבT-S NS J148

  Letter mainly in Judaeo-Arabic. From a certain ʿAllāl. Possibly addressed to R. Yiṣḥāq among others. Dating: ca. 15th–17th century. Also mentions R. Shemuel al-[...]. Needs …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 8. 108

  מכתבENA NS 7.78

  Letter of appeal for charity. In Judaeo-Arabic. The writer explains that the family has no money for the coming holiday and no wood or oil; …

  Recto

  1. ] . .אלנא [. . . . .] . מן אנק . . . . . צ[
  2. ] ואלעאילה ולנא בהדא אלחאל מדה
  3. ] . כנא נג[א]ז(?) אלזמאן ונדאפעה
  4. . . אקק כימא(?) אן לא נקול לאחד .‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 9. 109

  מכתבT-S 8J18.11

  Letter from Musa b. Abi al-Hayy from Alexandria to Yosef b. Musa ha-Tahirati, Fustat. Around 1055. The writer is available to work because Avraham b. …

  1. על שמך
  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אל
  3. אסוא אמתה מן אלאסכנדריה לנצף מן שבט ען חאל סלאמה ו[
  4. אלי [ ] אללה אלאגתמאע על‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 110

  מכתבT-S AS 178.98

  Letter in Arabic script. Opens with expressions of longing and regret for how the sender did not stay with the addressee. The sender reports that …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 11. 111

  מכתבMoss. VIII,339.2

  Opening of a letter to David Hanagid - needs examination. Image not available

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 112

  מכתבT-S AS 203.134

  A letter from Yehuda Tirani to Shimshon b. Shemuel, 17th century. The writer is in a harsh financial situation and has difficulties to pay his …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 113

  מכתבMoss. V,373

  A letter in a poetical Hebrew addressed to the community of Alexandria, written by Halfon b. Menashshe Halevi.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 114

  מכתבT-S Ar.34.158

  Verso: Note in Judaeo-Arabic. Asking the addressee to urgently deliver the שתייה, perhaps the equivalent of sharāb or medicinal syrup. There are also two lines …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 115

  מכתבBodl. MS heb. e 105/38

  Letter in Judaeo-Arabic. Wide space between the lines. The writer is a tax farmer (or perhaps the agent/wakīl of one) in a rural area with …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 38 verso
  • 38 recto
  הצגת פרטי מסמך
 16. 116

  מכתבENA NS 59.29

  Letter fragment. In Hebrew. Repeatedly mentioning "our master the Nagid"; may also mention Tripoli on verso. Dating: looks late, perhaps ca. 15th century.

  אין רשומות קשורות

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 17. 117

  מכתבMoss. II,194.3

  Small fragment of a letter, probably from a Moshe, a newcomer to 'this land', probably appealing for charity. Refers to the yeshiva (al-mathība) or head …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 118

  מכתבT-S NS 340.40

  Small fragment of a letter. The upper left corner of recto is preserved, with blessings for the addressee's two sons. On verso there is a …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 19. 119

  מכתבT-S 8J7.11

  Note from a teacher (Shelomo b. Eliyyahu?) to (his brother?) Abū Zikrī, complaining, "The master promised to talk to our lord Ḥananel and tell him …

  1. סבב אצדאר הדה אלאחרף אלי חצרה אלאך אלעזיז אלשפיק אבו זכרי
  2. דאם עזה וינהי אן אלמולא כאן קד אועד אלממלוך באן יקול
  3. לסידנ]א רבנו חננאל שצ ויעלמה באני קד‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 120

  מכתבENA NS 83.254

  Letter in Arabic script. Fragment (upper left corner of recto). The sender is awaiting an order or rescript to a petition (wa-anā muntaẓir al-tawqīʿ bi-[...]). …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 21. 121

  מכתבT-S 13J35.9

  Badly rubbed and faded business letter in Judaeo-Arabic. Mentions sending something to Alexandria and inquires about the price of שרב (wine? medicinal syrups?). (Information from …

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 122

  מכתבAIU VII.E.50

  Late letter in Judaeo-Arabic to Senyor Karo y Frances & Company (numerous letters to the same addressee have survived: see tag). Needs further examination. ASE.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 123

  מכתבT-S Ar.40.17

  Recto: Brief letter in Arabic script, very polite, asking the addressee not to delay something. Verso: Apparently a commentary on Daniel 1:4f, in both Arabic …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 24. 124

  מכתבT-S NS 338.15

  Letter from Yedutun ha-Levi to his brother Moshe b. Levi ha-Levi. Identification based on handwriting and the mention of "your brother Abū Isḥāq." In Judaeo-Arabic. …

  Recto:

  1. ]י ענדך ו[אנ]י ערפת אלשיך אלסדיד
  2. ]ה יאכדה ואנא אן שא אללה מעה
  3. ]רסלי יום יכון הו פי אלבלד ואמא
  4. ]מא לה פאנני תב . . . ל .
  5. ] אלדיואן ומא . תמעת‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 125

  מכתבCUL Or.1080 J37

  Letter from Musa b. Abi l-Hayy from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1055. Mentions details about changing coins and business between the two …

  recto

  1. על שמך

  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא

  3. ענך ברחמתה מן אלאסכנדריה לד בקין מן אב ען חאל סלאמה ושוק אליך‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 126

  מכתבT-S 8J20.3

  Fragment of a letter from Nehemya ha-Kohen, the Pumbedita Gaon, to one of the members of the Babylonian community in Fustat, probably the beginning of …

  Recto

  1. האנשים אשר פירשנו שמותם תתנם אתה לבעליהם
  2. הרשאי לעשות בהם בעבור כי כל איש [
  3. פתוחות אל הקהילות ודרשנו באחת מהם הנדבות והפסיקות והחומשים [
  4. השיני‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 127

  מכתבMoss. VII,136.2

  Either a short note or the beginning of a letter from the Cordoban (al-Qurṭubī) Mūsā al-Kohen to Binyamin. In Judaeo-Arabic, in a dreadful hand. On …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 128

  מכתבT-S AS 151.64

  Letter mentioning a certain Shela b. Ḥalfon. (Information in part from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 29. 129

  מכתבPUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.18 (Michaelides 19)

  Petition from the Mamluk period. [Described on the paper wrapper as: "Un esclave mamelouk demandant à son ancienne maitresse de retourner dans sa première maison" …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 30. 130

  מכתבENA 2805.13

  Letter from Yosef b. Shemarya ha-Dayyan al-Barqī (Alexandria) to Nahray b. Nissim (Fustat). Yosef was worried because he had not received a response from Nahray, …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאידה

  2. וסעאדתה וכפאיתה ורעאיתה וכאן לה וליא ונאצרא וזאדה

  3. מן כל כיר ופוץ אליה מן כל נעים וכפ‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 31. 131

  מכתבYevr. II A 1765

  A letter to Ya'aqov Kohen the cantor from Guzlawa from Ishaq b. Yosef

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 32. 132

  מכתבT-S 13J19.6

  Letter from Yosef b. Moshe ha-Levi the Jerusalemite to Yefet ha-Neʾeman b. Elʿazar, the representative of the community of al-Maḥalla. Dating: לate 11th or early …

  1. יצר סמוך תצור שלום שלום מגדל עז שם ייי בו ירוץ צד ונשג
  2. שלומות וטובות וברכות מרובות ושישות רבות ומילוט מכאיבות
  3. ורפואות חונות מכל סביבות וניצול מכל ח‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 133

  מכתבENA 1822a.90

  Letter in Hebrew. Dating: Late, perhaps 16th century. Conveying regulations for merchants (?תקנת סוחרים) in the name of the heads of the congregation. On verso, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  • 3
  הצגת פרטי מסמך
 34. 134

  מכתבT-S AS 149.30

  Letter from Yeshuʿab. Avraham ha-Kohen, the cantor of Shubrā Damsis to his maternal uncles, sons of Moshe ha-Kohen, perhaps in Fuwwa. With introductory citations, such …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 135

  מכתבT-S 6J7.8

  Letter mentioning school fee. (Information from Goitein, Education in Muslim Countries, p. 106)

  1. החזן מריות בן אלדיאן יקבל ידי מולאה
  2. אלמהדב שצ ויסאלה אן יחסן עוץ ממלוכה
  3. בכמיס ארבעה אסאביע אלתי אועד בהא
  4. ממלוכה מן אגל אולאד אלתעתוע ואללה
  5. אלעצים ל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 36. 136

  מכתבT-S AS 183.184

  Letter in Arabic script. Fragment (upper left corner of recto). Probably mercantile. Mentions a request to send something with Abū Yūsuf Isrāʾīl, and Alexandria, and …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 37. 137

  מכתבMoss. VII,170.1

  Letter from Shelomo b. Eliyyahu to Abū l-Faraj al-Makīn (probably his father-in-law). In Judaeo-Arabic. Prefaced by a single line of decorated biblical quotation. Shelomo mentions …

  1. ייי אורי וישעי ממי אירא ייי מעוז חיי ממי אפחד
  2. שאכר תפצלה שלמה ברבי אליה הדיין נמשול
  3. סבב אצדאר הדה אלמכאתבה אלי אלמולא אלאגל אלמנעם אלמתפצל אלכרים א‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 38. 138

  מכתבT-S AS 127.158

  Unidentified text in Arabic, probably part of a letter. Reused on recto for piyyuṭ. (Information from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 39. 139

  מכתבT-S NS J389

  Letter in which a man who calls himself the father of the cantor who is "sick, poor, and naked" asks a prominent physician to arrange …

  Recto

  Truth

  I kiss the ground before and inform my master [...] the honored Dignitary, the wise and discerning, physicia[n], C[rown] of the Sages an‮…

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 140

  מכתבT-S NS 309.10

  Copy of a the opening of a letter from the head of the Gola (Rosh ha-Gola), ca. 915. Mentions the Gaon of Sura’s Yeshiva, Ya’aqov …

  recto

  1. כתאב ראס אלגלות אלי אלשאם
  2. מן דויד בן זכאי ראש גליות כל יש
  3. יעקוב הכהן בן נטרונאי ראש ישיבה 
  4. שלעיר מחסיה צמח אב בית דין
  5. בן כפנאי בן ראש ישיבה ל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 41. 141

  מכתבT-S 6J11.7

  Fragment of a letter from Yehuda b. Sahl, probably from Alexandria, to Yeshua b. Isma’il, Fustat. Around 1050. Some mentions of trading oil and crocus. …

  recto

  1. ] כלון מן טבת ערפך אללה ברכתה [

  2. וצל כתאב מול]אי ידכר חאל אלצרר וקד כאן את[

  3. ] קבלך ואגתה[ד ] פי חמל אל[

  4. ] לי אכי אבי אלסרור אכדהא לם יפ‮…

  תעתוק אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 142

  מכתבCUL Add.3340

  Letter from Yosef Ibn al-Lukhṭūsh, in Granada, to Ḥalfon b. Netanʾel ha-Levi, in Fustat. Dated: middle of May, 1130 CE. The sender, an Ifrīqiyyan merchant, …

  1. אדאם אללה למולאי וסידי אלרייס אלא̇גל אלעזה ואלכראמה ואלגבטה ואלסלאמה ופסח פי מדתה וואלא
  2. באלמזיד רפעתה ואבקא עלי ̇גמלה אכואנה ואוליאה מה̇גתה וחבّס ע‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 143

  מכתבENA 2806.5

  Letter in Hebrew. The writer is asking from the official (maybe the head of the Jews himself) to support Mevaser ha-Parnas, who claimed that he …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 44. 144

  מכתבBodl. MS heb. d 75/21

  Letter from Abū Faraj to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. The sender has some unusual spelling habits, e.g., אא for آ; and ת for ד; …

  Recto, right column:

  1. בש רח
  2. אלממלוך אבו פרג
  3. סבב אצדאר האדא אלאחרף
  4. אלשוק אלא אלמולא אלסייד
  5. רבי אליה שצ הדיין החסיד
  6. זצל אלממלוך מסתוחש מן
  7. אלמואלי אלסא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 21 recto
  • 21 verso
  הצגת פרטי מסמך
 45. 145

  מכתבAIU VII.E.243

  Letter of recommendation in German for Rabbi Barukh Löb Alpern, mid-19th-century. The place name appears to be Agram, which turns out to be the German …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 46. 146

  מכתבT-S AS 173.35

  Small fragment from a letter. Besides the usual blessings, the writer inform that he arrived to Cairo

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 47. 147

  מכתבMoss. VII,195.2

  Fragment of a letter in Hebrew addressing 'the elders.'

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 48. 148

  מכתבT-S NS J354

  Strongly formulated note by the prominent judge Natan b. Shemuel to a prominent member of the community, urging the man to send him money for …

  1. אעלם מולאי אלגביר חפצה אללה אן קד צבח ענדי מרצא
  2. עלי חאל צעב ונחן מחתאגין אלי שראבאת
  3. וגיר דלך פתנעם תסייר לכאדמהא דיך אל
  4. בקיה מן מא חצר מנהא פאן אלח‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 49. 149

  מכתבT-S AS 153.460

  Probably from a letter, mentioning the elder Abū l-[...]. (Information from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 150

  מכתבT-S 10J20.5

  Verso: Autograph letter from Moshe Maimonides to al-Shaykh al-Wathīq, i.e. Avraham b. Yaḥyā al-Najib, the tenant of a parcel of land near Dammūh belonging to …

  1. סררת בעאפיה חצרה אלשיך אלותיק שצ
  2. וקד נפדת להא ארבעין דרהמא
  3. מע מוצלהא תתם מנהא רמי
  4. אלתראב ותאכד לנפסהא עמא
  5. תקדם מן איאם אלעמארה דרהמין
  6. פי כל יום וגי‮…

  Verso

  1. שמחתי בהחלמת הדרת הזקן ״הותיק״ ש״צ (שמרו צורו)ֿ.
  2. והריני שולח לו ארבעים דרהם 
  3. עם מוסר זה. שישה מהם להשלכת
  4. העפר, ויקח נא לעצמו על חשבון 
  5. ימי הע‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך