מכתב: ENA 1822a.73

מכתב ENA 1822a.73

תיאור

Letter containing a request to deliver letters to Nezer and Rida, as well as a request to buy for Yosef a nice mantle for two and a half or three dinars. (Information from Goitein's index cards). Abu Imran al-Kohen is also mentioned.

ENA 1822a.73 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. קלבי מנהם . . . בן . . . יתומים . . . .[. . . . .
 2. יא ולדי סאעה וקופך עלי הדה אלאחרף קד
 3. סיירת אליך כתאב ללנזר וכתאב ללשיך רצי
 4. פוצלהם אליהם מן כל בד ולא תדפע כתאב רצי
 5. אלא לה אלא למן תעלם אנה יוצלה אליה סרעה
 6. וכדלך קד אוצית מוצל הדה אלאחרף ישתרי
 7. ליוסף גבה גיידה רהגה עמל אלדאר בדינרין
 8. ונצף או תלתה תכון מליחה גיידה אשתהי מן
 9. תפצל אלשיך אבי עמראן אלכהן אלבחיר יקף מעה
 10. פי שראהא ויערפני אלדי יזן פיהא ושלומך
 11. יגדל לעד סלה
 12. וכתאבך יצלנא סריעא בגמיע מא אנת פיה

תרגום

ENA 1822a.73 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.73: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)