מכתב: Halper 383

מכתב Halper 383

תגים

תיאור

Letter from Ḥayyim b. ʿAmmār Madīnī of Palermo, Sicily, to Abū Zikrī Yaḥyā b. Menashshe Ḥalfon (Fustat). Ca. 1060. The sender, who is writing from Alexandria, has visited Fustat and stayed with the family of the recipient. In the letter his expresses thanks for their hospitality and asks to send him next year the silver spoon he had forgotten. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, p. 163-164 and Goitein notes linked below.)

Halper 383 p. 1

p. 1

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. על שמך

 2. כתאבי יאסידי ומולאיי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך ונעמתך מן אסכנדריה

 3. לט כלון מן רביע אלאול ואלחאל סלאמה ועאפיה וללה אלחמד דאימא

 4. אללה יעלם יאמולאי מא אנא פיה מן אלתוחש לטלעתך אלסעידה

 5. וחצל מא כנת פיה מן אלתונס שבה חולם ומא לי ואללה אלעצים

 6. וקת אלי ואדכר פצאילך וודאדך ומחבתך פעאונני אללה תעאלי עלי בעץ

 7. אדא חקך פקד ואללה תזאיד פצלך הדה אלספרה עלי [ ]

 8. ואנא יאמולאי מתעלק אלקלב [ ]

 9. כלאצהם ובן זכר בקרוב ואח[ב

 10. פאן אלכתב בין אלאכואן אלס[ ]

 11. תגיב לי פי אלמכאתבה עו[ ]

 12. וחשה לחצרת אלואלד מולא[י]

recto - right margin

 1. [ולא]

 2. תכליני

 3. מן אל

 4. דעא

 5. פי

 6. גמיע

 7. אלאוקאת

 8. ונחב

 9. תתוקע

 10. לי

recto - top margin

 1. אלמלעקה

 2. אלפצא

 3. לאני נסיתהא

 4. תנפדהא אלי

 5. אלסנה אל

 6. אתיה אן

 7. שה(!) אללה

תרגום

Halper 383 p. 2

p. 2

verso - address

 1. אלמלעקה

 2. אלפצא

 3. לאני נסיתהא

 4. תנפדהא אלי

 5. אלסנה אל

 6. אתיה אן

 7. שה(!) אללה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 383: University of Pennsylvania Libraries