מכתב: T-S AS 223.276

מכתב T-S AS 223.276

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Letter fragment in Judaeo-Arabic. Probably from the circle of Avraham Maimonides or the pietists who came after him, and referring to (Moshe) Maimonides, peace be upon him. Dating: probably 13th century. Rough translation: "... the divine overflow which my m[aster] left with me... and my master knew all of the... God-fearing, and the slave (=I) copies/conveys it from [...] which my ancestors knowledgeable in the [...] copied/conveyed... Israel, among the 'people of the path' (ahl al-ṭarīq) who are... the son of Maymūn, peace be upon him, and the slave... and the slave's opinion concerning the [...] of worship/obedience, and my master... and he will not 'honor the mighty' (Leviticus 19:15), and this... Peraḥya... the congregation, lest... the honoring that is not legitimate... and although it is not unknown that...." AA. ASE.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
 1. ] יפעל . . . . [
 2. ] אלפיץ אלאלאהי אלדי אודע ענדי ס[יידי
 3. אל . . . יעמל בהא ואן סיידי עלם סאיר [
 4. ירא שמים ואלממ ינקלהא ען אל . . [
 5. נקלתהא אבאי אלדי ערפו פי אלמע[
 6. ישראל ענד אהל אלטריק אנהם מן . [
 7. בן מימון עליו השלום ואלממ . . . . ל . . [
 8. טן אלממ פי חואדת(?) אלעבודיה וסיידי [
 9. . . . ל ולא יהדר פני גדול והדא אלד[
 10. פרחיה א . . החבורה חאשא אל[
 11. אן יגיז אלאכראם שלא כהלכה //לא מע . .// ו[
 12. פי דלך אן אלחאצר [
 13. ועלי אן מא יכפא אל[

תרגום