מכתב: T-S 8J18.3

מכתב T-S 8J18.3

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

ח33 קטע מכתב כנראה אל חלפון ספרד, אולי שנת 1138 הטקסט לוקה בחסר ובגלל כתבו הרהוט והמטושטש ולשונו הלא-שגרתית יש קשיים רבים בפענוחו ובתרגומו. הכותב מזכיר ביקור אצל פלונית, שהייתה חייבת לו כסף אך הוא מצא אותה חולה, סכום של עשרה מִ̇תְקַאלים ונסיעה אל אלמַרַיִّה. בקשר לדברים הללו מבקש הכותב מן הנמען שיקדים לו מקדמה של סך מסוים, כנראה אותם עשרה מִ̇תְקַאלים. הדברים הללו מזכירים את הכתוב במכתבו אבן ברוך מן אלמַרַיִّה לחלפון, היושב באליֻסאנה, מאוגוסט 1138, בדבר בקשתו של אבו יעקב אבן אלנַגִרַה, איש עסקים בעל קשרים עם חלפון, לקבל מקדמה של עשרה מִ̇תְקַאלים מכספי חלפון שהיו בידי יצחק, והסתייגותו של אבן ברוך מעיקרא ממתן המקדמה (תעודה ח32, שוליים, שורה 2–6). ייתכן, אם כן, שלפנינו קטע של מכתב שכתב אבו יעקב אבן אלנַגִרַה זה אל חלפון באותו עניין, ולפי זה אפשר לשער שהמכתב נכתב בזמן ההוא, אוגוסט 1138, אולי אל אליֻסאנה.1

T-S 8J18.3 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

 1. עמאדי אלאע̇צם אטאל אללה בקאך ואדאם עזך מא ביננא אעזך אללה
 2. <<גנאני>> מן אלאדלאל יו̇גב אלאסתרסאל ואנא אדאם אללה עזך ענת לי
 3. אליך חא̇גה אגב3 מן פ̇צלך ק̇צאהא ודלך אן ואנת אלמגאבטִ
 4. [כנת] וִעדתני בעצא עשרה מתאקיל ממא לי ענדהא
 5. חסב מא אעלמתך בה פמ̇צית אליהא פוגדתהא מר̇ציה ואנחפז
 6. אל[...]אלי אלמריה פארגב מן פ̇צלך אן תנעם ותסתסלף לי
 7. [...]אלי אלמריה מע כמסה תאניה
 8. [...]ח אללה מנהא אלאימן קבלך
 9. [...]אִ אללה ואלסלם עלי עמאדי
 1. אלאעצם ואטל אללה בקאך ואדאם עזך מא ביננא
 2. ד לאל יוגב אלא ואנא אדאם אללה עזך ענ
 3. אליך חאגה אן כאן פצ קצאהא ודלך אן כאנת מ
 4. דת בעצא עשרה מתאקיל ממא לי ענדהא
 5. מא אעלמהא פמצית אליה פוגדתהא מ ציה וא חפ
 6. א]למניך פא לך אן תנעם ותסתסלם לי
 7. ] אלי אלמניך מע כמסה תאניה (?)
 8. ] אללה מנ אלאמן קבל (?)
 9. לם עלי

תרגום

T-S 8J18.3 1v

1v

Verso

 1. [... ].ן ואן לם.ל..
 2. [... ]. .וִיה ינדפע אליך עלי כל
 3. [ו̇גה ...] ...
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J18.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.