מכתב: T-S NS J212

מכתב T-S NS J212

תגים

תיאור

מכתב מאת הלל בר צדוק אל חלפון כנראה פֻסטאט, אולי שנת 1132 הלל ביר' צדוק אב בית דין, מנכבדי מצרים באמצע המאה השתים עשרה, כתב לחלפון ('חלפון בר נתנאל'). עצם הקשר בין הכותב לנמען ראוי לציון. אבל אין לפנינו אלא קטע קטן מתחילת המכתב ומסופו, ועד שלא יימצא קטע אחר שיצטרף אליו אין להציל ממנו שום פרטים מהותיים.1

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

 1. בש̇̇מ רח̇̇מ
 2. קד עלם אללה מא נאלני מן אלשוק ואלוחשה ואלתאסף לפראק ח̇̇צרה
 3. מולאי אלשיך [... ח]ל[פון] השר2
 4. ה[...]

Recto, right margin

 1. פאידה פינע[ם ...]3
 2. [...]יִא. בִ.
 3. [...]
 4. [...]
 5. כתאב [...]
 6. ולם יצל ל[...]

Recto, top margin

 1. עליה [...]ב לאן
 2. עיני מת[טלע]ה אלי מא
 3. יצל מן [אכ]בארה
 4. אללה יטיבהא ברחמתה
 5. אן שא [אללה] ושלמו
 6. יגדל ואל [י]דל לעד
 7. נצח סלה
 8. ישע רב לנו יקרב

תרגום

Verso

 1. ח̇̇צרה מולאי אלשיך אלאגל4 כבוד גדולת קדושת מרנא
 2. ורבנא חלפון השר הנכבד בר כבוד גדולת קדושת הלל ב[י]̇̇ר צדוק [אב בית די]ן
 3. מרנא ורבנא נתנאל הזקן הנכבד החסיד בעודו ̇̇ז̇̇ל