רשימה או טבלה: ENA 1822a.66

רשימה או טבלה ENA 1822a.66

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2016

תיאור

Accounts. Perhaps in the hand of one of Ben Yijū’s workers, but not his handwriting. Similar to India Book III 19 (shelfmark CUL Or.1080 J95). The account was clearly written in India, as the prices are given in Indian coinage, Kūlamī fīlīs, i.e., from the famous port city Quilon on the Malabar Coast, and fanam. The writer's anonymous associate, whose account is registered here, was charged for the receipt of various commodities, including both Indian products and items usually imported for personal use from Yemen and the West. He must have been a Yemeni or from elsewhere in the West, who was staying in India. Commodities: civet, cinnabar, a copper pot, glass vessels, raisins, a lamp (or Indian horse chestnut? what is written is "qandalī"), sugar, honey, myrrh, storax, and Egyptian sugar. One of the important pieces of information to emerge from this document (assuming the merchant was careful with his sums) is that the fanam was not precisely a quarter of a fīlī but rather slightly less: the ratio is 0.236 in this document. (Information from India Book and Goitein’s index card.) Not edited in the India Book: an additional list of accounts on verso, written in Arabic script and Greek/Coptic numerals and headed by the glyph. One of the items on that list is zabada (civet), indicating that it is probably connected to the Judaeo-Arabic account. The word "fīlī" in Arabic script may also appear at bottom left.

ENA 1822a.66 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

III, 20

 1. בשמ רחמ
 2. אלדי לה פ[י]ליה כולמי
 3. תסעה ותלתין פילי כול[מי]
 1. א //ען סבעה ונצף ותמן//
 2. ופנמין קבץ מן דלך
 3. זבדה עשרה פיליה
 4. וקבץ זנגפר וברמה
 5. צפר כמסה עשר פילי
 6. ופנם ונצף וקבץ זגאג
 7. פילי ו[ר]בע פנם זביב
 8. קנינתין תמן פנם קנדלי
 9. פנם ורבע סכר פנם ונצף
 10. עסל וסכר פנמין ונצף
 11. ורבע קנינה סכר
 12. פילי וסתה פנם בקיה
 13. תמן זבדה פילין
 14. וסתה פנם תמן
 15. פראסלתין מר פילי
 16. ופנם תמן תלתה
 17. פראסלאת מיעה

Margin:

ארבעה פיליה ותמן פנם תמן פראסלה סכר מצרי פילי ונצף ורבע

תרגום

ENA 1822a.66 2

2

Verso:

 1. זגאג פילין אלגמלה
 2. אלדי עליה תמן אצנאף
 3. אתנין וארבעין
 4. פילי כולמי ופנמין
 5. ונצף
 6. אלבאקי עליה
 7. תלתה פיליה ונצף
 8. פנם
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.66: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)