רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA 1822a.66

רשימה או טבלה ENA 1822a.66
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה