רשימה או טבלה: CUL Or.1080 J95

רשימה או טבלה CUL Or.1080 J95

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Accounts of Avraham Ibn Yiju's workshop for bronze vessels, India 1132-1139, 1145-1149. The verso of this document is III, 21.

CUL Or.1080 J95 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

תרגום

CUL Or.1080 J95 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • CUL Or.1080 J95: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.