מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 13/12

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 13/12

תגים

תיאור

Legal document. Copy (nuskha) in Hebrew script of an Arabic-script acknowledgement regarding a sale of a store in Tiberias. Dated: middle decade of Shawwāl 425 AH = August/September 1034 CE.

Bodl. MS heb. c 13/12 12 recto

12 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [יקול מן כתב]ת שהאדתה בידה אכר הדא אלכתאב ומן אנכתב ענה פיה שהאדתה
 2. באמרה [ ]ה שהדו גמיעא ופראדא והם יומיד מן אהל אלעלם ואלמערפה בצחה
 3. מא שהד בה אנהם יערפון בשראן בן גאלב אלמערוף באבן אלמוקפי אליהודי בעינה
 4. ואסמה ונסבה מערפה גאמעה לא ישכון בהא ולא ירתאבון בהא וישהדון אנה אקר
 5. ענדהם ואשהדהם עלי נפסה אן מסאפר בן ישעי בן אסראיל אשתרי מנה למוסי בן
 6. הבה בן סלמון אלצפתי אלטפל אליהודי במאלה דון מאל נפסה גמיע אלחאנות אלתי במדינה
 7. טבריה פי אלצף אלגרבי מן סוק אליהוד והי מערופה משהורה שהרת[הא] הדה יגני
 8. ען תחדידהא בחקוקהא כלהא אלדאכל פיהא ואלכארג מנהא פי שהור סנה ארבע
 9. עשר וארבע מאיה בכמסה עשר דינארא דהבא עינא ואן מסאפר הדא אנקד
 10. בשראן בן גאלב תמן הדה אלחאנות מן מאל מוסי בן [הבה] הדא אלטפל וקבץ מנה
 11. אלחאנות וצארת פי ידה להדא אלטפל ולם יבק לבשראן בן גאלב פי הדה אלחאנות
 12. עלקה בעד הדא אלביע בוגה ולא סבב ואתבתו שהאדתהם בדלך ענד מא סילוה
 13. פי אלעשר אלתאני מן שואל סנה כמס ועשרין וארבע מאיה
 14. הדא גומלה מא פי אלמחצר אלערבי לאן הדא נסכתה אלדי כתב פיה שהאדתי עליה

תרגום

Bodl. MS heb. c 13/12 12 verso

12 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום