רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 13/12

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 13/12
  1. ציטוט
    משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #245