סמי ספרותי: JRL SERIES B 5664

סמי ספרותי JRL SERIES B 5664

תגים

תיאור

A partially preserved medical prescription that mentions burnt goat-horn, eggplant, and a cup of wine. The recto (B 5664-1), in the same hand, bears a complete prescription, for menstruation. For a prescription that includes burnt goat-horn, see Sabur b. Sahl, Aqrabadhin al-saghir / The Small Dispensatory (trans. Oliver Kahl, 2003, p. 50). For the materia medica of the Geniza community, see E. Lev and Z. Amar, Practical Materia Medica of the Eastern Mediterranean According to the Cairo Genizah (Brill, 2008). For pharmacies, see Med. Soc. II.

JRL SERIES B 5664 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Luke Yarbrough, unpublished editions‎ (in Hebrew).

תרגום

JRL SERIES B 5664 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
  1. יוכד קרן מאעז מחרוק [..
  2. קאטר מתקאל ונצף ובאדנגאן [.
  3. קדח כמר ותשרבה והי מתק[אל
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5664: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0