רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.832

מכתב T-S 12.832
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  J. Kraemer, "Six Unpublished Maimonides Letters from the Cairo Geniza," in Maimonidean Studies (New York: Yeshiva University Press, 1992), 2:61-94.
  כולל digital translation
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה