מכתב: T-S 12.832

מכתב T-S 12.832

תגים

תיאור

Letter in the hand of Moses Maimonides containing instructions for a local judge on how to retrieve the assets of a murdered merchant who left his brothers as heirs. One of the brothers brought the letters of the local judge to Moses Maimonides. (Information from Goitein's indexcards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. נעלם חצרה אלחבר אלגליל שצ
 2. אן וצלת אלכתב אלתי כתבת אלינא
 3. פימא יכצהא עלי יד אלשיך
 4. ברכאת אבן אסמאעיל אלבזאז נע
 5. והי תעלם מא גרי עלי אכיה
 6. נע הנהרג כאשר גזר הצדיק
 7. בכל דרכיו ותרך וראתה אכותה
 8. ודכר לי הדא אן כאן לאכיה אשיא
 9. ענד נאס ובינה ובינהם מעאמלאת
 10. פתגתהד גאיה אלאגתהאד פי
 11. אחצ<א>ר אלכצום וועטהם ותכויפהם
 12. מן אללה עז וגל עסי אן יקרוא
 13. במא לם תקם בה בינה ותתוסט
 14. בינהם עסי לו תכרג אלאמור
 15. צלחת פאן לם יגיבו אלכצום
 16. פכל מן אקר בשרכה יחלף שבועת
 17. השותפין וכל מן אתהם בשי ולם
 18. יקר בשרכה ולא קאמת עליה בינה
 19. בשי יסמע חרם ושלומך
 20. ירבה ויגדל

תרגום