מכתב: Moss. II,194.1

מכתב Moss. II,194.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Recto: Letter fragment in Judaeo-Arabic. "I have salted for you a barrel (barmīl) of lemons, but no one from around here will transport them, perhaps you could speak to מוגר (a laborer?) and have them transport them."

Moss. II,194.1 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
  1. ] ולא כלות מנה וקד
  2. מלחת לך ברמיל לימון ומא
  3. פעל אחד מן אלגהת יחמלוה
  4. עסי אן תכלם מוגד(?) יחמלוה
  5. ואן . . . . . [

Right margin

  1. ע]רפני בה

תרגום

Moss. II,194.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. II,194.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.