מסמכים קשורים מכתב: Moss. II,194.1

מכתב Moss. II,194.1