רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. II,194.1

מכתב Moss. II,194.1
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
    כולל digital edition