מסמך משפטי: Yevr.-Arab. I 1700.25r–26r

מסמך משפטי Yevr.-Arab. I 1700.25r–26r

תגים

תיאור

Legal record (#62). Trousseau list (taqwīm). Groom: Bū l-Makārim al-Ṣā'igh Yosef b. Shemuel. Bride: Sitt al-Riyāsa bt. Shela ha-Levi ("the sister of Sitt al-Ḥasab" - Goitein). Early marriage payment: 50 dinars ('gift'). Delayed marriage payment: 100 dinars. Value of the trousseau: 500 dinars. The bride also brings a female slave named ʿŪd al-Bān worth 20 dinars; a 1/2 house in Cairo, in Ḥārat Zuwayla in 'the alleys of al-Naṣṣār,' which her brother gave her; and a 1/2 house, adjacent to the former, which Amīn al-Dawla gave her. NB: Goitein referred to this document as folio 24–25 (Firk. II NS 1700.24-25) in accordance with the foliation written in pen; but the correct folios are 25 (recto and verso) and 26 (recto), as written in pencil (the librarian with the pen gave two folios the number 8). (Information from Goitein's notes.)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תקוים אלשיך אבו אלכארם

 1. תקוים אלש בו אלמכארם אלצאיג
 2. יוסף בן שמואל אלכלה סת אלריאסה הבתולה בת שלה
 3. הלוי נעאלמקדם כמסין מתנה
 4. אלמוכר מאיה דינאר מחקקה
 5. ושרוט אלבאנת אלמעלומה
 6. אלנדוניא
 7. זוג אסורה דהב מכרז מגרי יח
 8. זוג אסורה דהב מצרי כח
 9. זוג אבר דהב מכלל בלולו ז
 10. זוג חלק דהב מכלל ח
 11. לאזם דהב י
 12. כוצה דהב מגירה סואדו
 13. תסתינג מכלל בלולוי
 14. מכאתמין דהב מכלל ה
 15. מימון ענבר ב בכר דהב ד
 16. חנך לולו מכלל ב בכר דהב ח
 17. י
 18. מכחלה פצה ב
 19. מדאף פצהב
 20. מעצרה פצה א

עמודה ב'

 1. ציניה ל….
 2. ומלעקה ומרוד וזוג אבר
 3. אכר וכאתמין פצה
 4. ג'
 5. זוג אבר דהב …
 6. דרג פצה ו
 7. מראה מושאה ה
 8. אלגמלה קכד
 9. קכד

Firkovitch II NS 1700 24b

 1. אלמלבוס
 2. [[מנדיל //מעגר//]] דביקי מדהב סמאוי יב
 3. תוב אזרק דביקי מדהב [[הי]] בכ
 4. מנדיל דביקי מדהבח
 5. כלעה ביאץ דביקי הי
 6. מעגרהא הי
 7. [[כלעה כצרא אלתוב]]
 8. גוכאניה כצרא ו
 9. מעגר אכצר ג
 10. מנדיל אכצר ו
 11. גואכאניה דביקי ביאץ ה
 12. כצי ביאץ ז
 13. כוכאניה זרקא ג
 14. מעגר אזרק ד
 15. כצי אחמר מעאגרי ה
 16. מערקה חמרא ב
 17. נצף מנדיל אזרק ה
 18. מנדיל אסוד ד
 19. לאדה חמראא
 20. גוכאניה דביקי משפע ג
 21. נצף רדא ה

תרגום

Firkovitch II NS 1700 24b (page 2)

עמודה ב'

 1. מנדיל כם א
 2. מדיל דביקי מני ד
 3. מלאה דביקי מטרפין [[יב]] י'ה
 4. נקאב דרי א
 5. מלחפה מקרן ג
 6. דרה דביקי זרקא ב
 7. עצאבה משפע דביקי א
 8. עצאבה מני א
 9. דרה דביקי ביאץ ב
 10. מנדיל משפע א
 11. מנדיל קפץ ח
 12. ד גואכין מתכת ח
 13. מערקתין ד
 14. דרה ביאץ דביקי א
 15. מלחפה משפע א
 16. גוכאנייתין [[ב]] א
 17. מנשפה ופוטה א
 18. [[פוטה]]
 19. תכה חרירב
 20. סתה עשר בכנק מלוון
 21. [[ ]] ח
 22. מנדיל סקלאטון ב
 23. אלמגמלה קצו

Firkovitch II NS 1700 25a

 1. אלפרש
 2. מרתבה חריר [[ה קטע]]
 3. ומכדתין ומסנד דיבאג רומימ
 4. טראחה ומכדתין דיבאגהי
 5. טראחה ומכדתין דיבאגהי
 6. מרתבה דביקי ביאץ ג
 7. [[זוג מכד כצר]]
 8. וטראחה טברסטאן וזוג מכד ב
 9. ברדעה טברי ג
 10. זוג מכד כצר ב
 11. זוג מכד רמאני ב
 12. זוג מראיש [[ב]]ד
 13. זוג חמר [[ב]]ד
 14. פרדה ביאץא
 15. לחאף נה דיבאגה
 16. מלחפה א אלגמלה צו
 17. אלנחאס
 18. מנארה שמעי ה
 19. מנארה עראיסי ה
 20. חקה נחאס כבירה מכמלה יח
 21. ספל ה
 22. שראביה ג
 23. טסת אנדלסי ח
 24. אבריק כביר ג
 25. טסת לטיף א
 26. [[חקה כבירה]]
 27. [[חקה לטיפה]]

Firkovitch II NS 1700 25a (page 2)

עמודה ב'

 1. סטל וכרניב וכוז זית ב
 2. מקדמה ומה דאיתבה ד
 3. מנשפה ב
 4. חק אלחלי ללחלי א
 5. ספט וכרסיה ומקדמה לטיפ[ה
 6. ה
 7. זוג גואכין ורדה דביקי
 8. ומלחפה ד
 9. מנדיל דביקי מגאום ה
 10. מנדיל ביאץ לאלם ב
 11. גאריה תדעא עוד אלזאןכ
 12. אלגמלה ק
 13. מצבג ד
 14. אלגמלה [[באלמקדם ול]]
 15. [[מכצר]] תק [[ק]]
 16. אלגמלה באלמקדם וא[למוכר
 17. סתה מאיה וסבעין
 18. שוי דינר בדינר
 19. וגמיע אלנצף מן אלדאר אלתי אלמערוכה
 20. אלקאהרה בחארה זוילה אלתי אוהב
 21. להא אכוהא אלתי באזקה אלנצארי
 22. וגמיע אלנצף מן אלדאר אלצגיה אל
 23. מגאורה להא אלתי אוהבהא [
 24. אמין אלדולה להא