רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Yevr.-Arab. I 1700.25r–26r

מסמך משפטי Yevr.-Arab. I 1700.25r–26r
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition