מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/45 + Bodl. MS heb. f 56/46

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/45 + Bodl. MS heb. f 56/46

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Court register. Bodl. MS heb. f 56/45r: Deathbed will. Dated: Wednesday, 18 Nisan 1493 Seleucid = 24 March 1182 CE. Testator: Abū l-Faraj b. Moshe Ibn al-Kallām. He leaves to his wife, the daughter of his maternal uncle, one third of a house, if she does not marry again. If she does, she will receive only what was still due to her from the delayed matrimonial gift. This man owed 2 1/2 dinars to Maimonides, 4 1/6 dinars to al-Shaykh al-Muwaffaq (possibly the physician Ibn Jumayʿ) for a capitation tax paid on his behalf, 1 dinar and 12 dirhams to the poet and judge Ibn Sanāʾ al-Mulk, 4 dinars to the faqīh Ibn Ṣawla, and 5 dirhams to Abū l-Khayr al-Ḥayfī. Written and signed by Shemuel b. Saʿadya ha-Levi. Also signed by Elʿazar b. Mikhaʾel. (Information from Goitein's notes and from Mediterranean Society, III, p. 31.) Translated and discussed at length in S. D. Goitein, “The Moses Maimonides-Ibn Sana Al-Mulk Circle: A Deathbed Declaration from March 1182,” in Moshe Sharon, ed., Studies in Islamic History and Civilization in Honour of Professor David Ayalon (Leiden: Brill, 1986), 399-405.

Bodl. MS heb. f 56/45 45 recto

45 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

left column

 1. למא כאן פי יום אלארבעא אלתאמן עשר מחדש ניסן אתצג
 2. חצרנא אלי אלשיך אבו אלפרג השר הנכבד החכם והנבון בר
 3. כגק מר ור משה הזקן הנכבד דידיע בן אלכלאם נע פוגדנא[ה
 4. מריץ ודהנה חאצר פקאל לנא אעלמו אן להדרת אדונינו
 5. מרינו ורבינו משה שצ ענדי דינארין ונצף מצריה ולה ענדי
 6. איצא שי אכר הו מצדק פי מא ידעיה פיה וללשיך אלמופק שצ
 7. ענדי ארבעה דנאניר וסדס מצרייה ען גזיה וזנהא עני ולה ענדי
 8. איצא תמן קמח הו נאמן פי מא ידעיה פיה אלי עשרה דנאניר
 9. נאמנות גמורה וללקאצי אלגליל בן סנא אלמלך ענדי דינאר ואחד
 10. ואתני עשר דרהם וללפקיה אלגליל בן צולה ענדי ארבעה דנאניר
 11. ולאבו אלכיר אלחיפי ענדי כמסה דראהם וקד געלת לזוגתי
 12. אלמסמאה אבנה כאלי אלשיך אבו סעד //נע// גמיע אלתלת מן
 13. גמיע אלדאר אלתי אנא מאלכהא בפסטאט מצר באלממצוצה
 14. ומלכתה להא מלכא צחיחא עלי שרט אנהא לא תתזוג בעדי
 15. ואמא מתי תזוגת //בעדי// פליס יכון להא סוי עשרה דנאניר עין מצריה
 16. ען מבלג אלמאוחר אלמכתתב להא עלי בכתובתה ומגו מרעיה
 17. אתפטר לבי עלמיה בעדי מלחק ומה דהוה קדמנא כתבנא
 18. וחתמנא עליה למיהוי לזכו ולראיה שמואל הלוי ביר סעדיה נע
 19. אלעזר ביר מיכאל נע

תרגום

S. D. Goitein, "The Moses Maimonides-Ibn Sana Al-Mulk Circle: A Deathbed Declaration from March 1182," Moshe Sharon, ed., Studies in Islamic History and Civilization in Honour of Professor David Ayalon (Leiden: Brill, 1986), 399 - 405.

Recto

On Wednesday, the eighteenth of the month ofNisan 1493 we were present with the sheikh Abū ʿ1-Faraj, the esteemed notable, the wise and prudent, son of (his) h(onor), (the) g(reat) and h(oly) m(aster) and t(eacher) Moses, the esteemed elder, known as Ibn al-Kallām, (may he) r(est in) E(den), and found him being ill, but his mind present.

He said to us: Please take notice that I owe

To our lord, our master and teacher Moses (may his) Rock) k(eep him), 2 1/2 Egyptian dinars;

Also to him another sum, on the claim of which he is trustworthy.

To the sheikh al-Muwaffag, R.k., 4 1/6 dinars for the poll tax, which he paid for me;

Also to him the price of wheat, for the price of which he is completely trustworthy up to 10 dinars.

To the illustrious Qāḍī Ibn Sanāʾ al-Mulk 1 dinar and 12 dirhams. 

To the illustrious faqīh Ibn Ṣawla 4 dinars.

To Abū ʾI-Khayr of Haifa 5 dirhams.

I am giving to my wife called ... the daughter of my maternal uncle, the Sheikh Abū Saʿd // (may he) r(est in) E(den) // the entire third of the entire house in the al-Mamṣūṣa quarter in Fusṭāṭ-Miṣr and grant her complete proprietorship over it on condition that she does not marry again after my death. However, if she marries // after my death //, she will receive only 10 dinars of Egyptian currency promised here as the late installment of (my gift noted in) her marriage contract.

He passed away from this illness to his eternal abode.

We have written and signed that which has occurred in our presence so that it may serve as a title of right and a proof.

Samuel ha-Levi b. R. Saadya, R. E. 

Elazar b. R. Michael, R. E.

 

Bodl. MS heb. f 56/46 46 recto

46 recto

Bodl. MS heb. f 56/46 46 verso

46 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום