מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/45 + Bodl. MS heb. f 56/46

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/45 + Bodl. MS heb. f 56/46

תגים

תיאור

Court register. Bodl. MS heb. f 56/45v: Continuation of previous document (PGPID 6535). The clothing and household goods are divided between the two girls. The value of each object is indicated. 11 1/8 dinars to each (Information from Goitein's index card.)

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/45 45 verso

45 verso

Bodl. MS heb. f 56/46 46 recto

46 recto

Bodl. MS heb. f 56/46 46 verso

46 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום