טקסט ספרותי: T-S NS 188.20

טקסט ספרותי T-S NS 188.20

תיאור

Select lines of a letter written by Yehoshuaʿ ben Nun to Shobakh ben Yawan, as preserved in some of the Samaritan chronicles (Book of Yehoshuaʿ: Shobakh-Legend). (F. Niessen and A. Shivtiel, ed., Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah Collections, 192) EMS

תיעתוק

Friedrich Niessen, "A Judaeo-Arabic Fragment of a Samaritan Chronicle from the Cairo Geniza," Journal of Semitic Studies 47, no. 2 (n.p.: The University of Manchester, 2002), 215-236.
 1. אלי סואה אלא
 1. האלכין פיה בקתל
 1. סיף או מות או
 1. כוף או חרק נאר
 1. או וטי אתאר
 1. ליס אפתכר עליכם
 1. כמא תפתכרו ולא
 1. אקול כמא תקולו
 1. כאן יסיר מעי
 1. גבאברה ולא

תרגום

Verso:

 1. אעדאר מתצאהרה
 1. יסיר מעי סת מאיה
 1. אלף רגל אלדי כרבו מצר
 1. אלכברא וכלו קרבאן
 1. אלפסח אלדי שאהדו
 1. באעדאיהם אלעשרת
 1. צרבאת וגאזו אלבחר
 1. פי אליבס ושקו אלברייה
 1. בגיר דליל עמוד אל
 1. סחאב יצללהם מן אלחר [באלנהאר]