רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J7.5

מכתב T-S 8J7.5
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Universiṭat Tel Aviv, Miśrad ha-biṭaḥon, ha-Hotsaʼah le-or, 1997), vol. 4.
  למהדורה ראה
  • #729
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition