רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S Ar.42.195 + T-S Ar.38.128

מסמך שלטוני T-S Ar.42.195 + T-S Ar.38.128
  1. ציטוט
    Yusuf Umrethwala and Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
    כולל digital edition
  2. ציטוט
    Yusuf Umrethwala, unpublished translations (n.p., 2023).
    כולל digital translation