מסמכים קשורים מסמך שלטוני: T-S Ar.42.195 + T-S Ar.38.128

מסמך שלטוני T-S Ar.42.195 + T-S Ar.38.128