רשימה או טבלה: T-S NS 320.48

רשימה או טבלה T-S NS 320.48

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Revenue from rent. Dated: Dhū l-Qaʿda [644 AH] = Nisan 1558 Seleucid, which is March/April 1247 CE. Small fragment, recording payments for one month, and containing the names of 13 tenants. (Information in part from Gil, Documents, doc. #141, pp.470f.)

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. מסתכרג די אלקעדה [
 2. אלדי הוא ניסן אתקנח [
 3. [י]עקב אבן אלנגאר [
 4. אבו אלמ[
 5. אבו אלפצל ביאע [
 6. [אבו א]לעז אלמגר[בל
 7. יעקב נקאד [
 8. אבר[ה]ם בכאז [
 9. [עבד]אללה סקא [
 10. ברכאת מתסוק [
 11. נגם אלפרנאס [
 12. מכארם צבאג [
 1. אבו סעיד [

תרגום